Prosjektleder - Bardufoss

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer i eiendom, bygg og anlegg for 3-4 mrd. kroner årlig og er forsvarssektorens byggherre. 

Forsvarsbygg søker etter dyktige og utviklingsorienterte prosjektledere for å styrke vårt prosjektutviklingsteam i seksjon Tidligfase og vår gjennomføringskraft i prosjektseksjon II. Vi ønsker derfor å tilsette 2 prosjektledere i Tidligfase og 3 prosjektledere i prosjektseksjon II, til vårt kontor på Bardufoss. Reiseaktivitet må påregnes. Prosjektleder rapporterer til Prosjektsjef. 

Begge seksjonene ligger i Forsvarsbyggs avdeling Prosjekt og avhending. Avdelingen har ansvar for både investering og avhending av eiendom. Her blir investeringsprosessen ledet gjennom alle faser, fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Prosjektene er geografisk fordelt over hele landet og varierer i størrelse og omfang. 

Seksjonen Tidligfase har ansvar for de første stegene i prosjektutviklingen, som omfatter behovsavklaring, alternativstudier, og konseptutvikling frem mot et beslutningsunderlag som danner grunnlag for byggeprosessen. Seksjonen har også ansvar for metodeutvikling, standardisering av konsept, effektiv bruk av referanseprosjekter og videreutvikling av «beste praksis». 

Prosjektseksjon II styrer og leder investeringsprosessen fra prosjektering til overlevering, inkludert innredning. Anskaffelsesstrategi, prosjektorganisering og –ledelse, samt sterk utnyttelse av markedskraft er i fokus. Prosjektporteføljen spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til mer komplekse prosjekter som større utdanningsfasiliteter, verksted og vedlikeholdsfasiliteter, drivstoffanlegg, veier, kaier, infrastruktur, skyte- og øvingsfelt, operative forsvarsanlegg m.m. Investeringene i seksjonen er til enhver tid fordelt på ca 100 forskjellige prosjekter fordelt over hele landet. 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.       

 Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Søknad sendes via vår rekrutteringsportal på www.forsvarsbygg.no/jobb.           

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av tildelte enkeltprosjekter iht Forsvarsbyggs anskaffelsesplan eller andre godkjente oppdrag
 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i henhold til og i samsvar med:
  • Forsvarsbyggs kvalitetssystem god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts-, kvalitets- og kontraktsstyring
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • Lang relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Ønskelig med relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret     

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne
 • Resultatorientert 

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør 1181, overingeniør 1087 eller prosjektleder 1113 fra kr 576 100 (lønnstrinn 65) til kr 778 700 (lønnstrinn 79). Endelig lønnskode/-plassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et levende og hektisk miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikrings- og pensjonsordninger for statsansatte.         

Kontaktpersoner

Jon Fløgstad
Prosjektsjefer Forsvarsbygg
Telefonnummer: 959 14 935
Mobil: 951 94 577
Rune Levang
Vår rådgiver i Experis Engineering
Telefonnummer: 92 23 76 97

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger