Prosjektleder / avdelingsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillingen

Virksomheten Næring, plan og teknisk i Tingvoll kommune har ledig 100 % fast stilling som prosjektleder/avdelingsingeniør innen veg, vann og avløp. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. 

Stillingen innebærer ansvar for

 • Fagansvar for drift av kommunale veger, vann- og avløpsanlegg
 • Foreta utredninger innen veg, vann og avløp
 • Oppfølging av vedtatt vegplan og trafikksikkerhetsplan i samarbeid med driftsleder for Uteavdelinga
 • Gjennomføre og følge opp andre politiske vedtak, prosjekter og investeringer
 • Bidra faglig innen virksomheten, også når det gjelder drift, vedlikehold og forvaltning
 • Videreutvikle bruk av digitale verktøy
 • Budsjettoppfølging for tildelte midler
 • Bidra til økt fokus på HMS og internkontroll
 • Være en bidragsyter i andre pågående prosjekter og oppgaver innenfor virksomheten

Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner.

 • Høyskoleingeniør innenfor kommunalteknikk (veg, vann og avløp)
 • Erfaring fra prosjekt- og byggeledelse
 • Evne til å kunne jobbe parallelt med flere større prosjekter, og å stå på i perioder med større arbeidspress
 • Kjennskap til lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften
 • Erfaring med HMS-/IK-systemer
 • Kunnskap om budsjett- og økonomistyringsarbeid
 • Omgjengelighet samt evne til å kunne jobbe selvstendig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • God opplæring og nødvendig kursing
 • Godt samarbeids- og arbeidsmiljø
 • Ansettelse på kommunale vilkår, inkludert fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
 • Lønn etter avtale

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Kontaktpersoner

Margrete Magerøy
Virksomhetsleder
Mobil: 915 76 472

Hvem er Tingvoll kommune?

Tingvoll kommune ligger sentralt på Nordmøre med vel 3 000 innbyggere. Tingvoll kommune har en grønn profil som økokommune, og har en langsiktig satsing på bærekraftige lokalsamfunn.