Prosjektleder arealutvikling      Rådgiver - arbeidsplassutvikling i nytt regjeringskvartal

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for Rådgivning og tidligfase gir råd til departementer og statlige virksomheter. Vi har ansvaret for konseptvalgutredninger, strategisk eiendoms- og arealutvikling, lokaliseringsanalyser og for prosjekter der staten skal leie i det private markedet. Lokaler er et viktig verktøy for at statlige virksomheter skal nå sine mål, og utgjør samtidig en vesentlig kostnad for staten. I offentlig sektor og i samfunnet generelt er det et økende fokus på arealeffektivitet, bærekraftig ressursbruk og brukskvalitet i statlige bygg. Avdelingen skal gjennom rådgivningen bidra til å implementere statens politikk for å modernisere og effektivisere offentlig sektor, og legge til rette for god steds- og byutvikling. 

Avdeling for Rådgivning og tidligfase har tre seksjoner, og seksjon for Areal- og konseptutvikling søker nå etter to nye medarbeidere. Den ene stillingen er en prosjektleder/delprosjektleder som skal styrke fagmiljøet og prosjektledelsen innen arealutvikling og programmering i tidligfase av byggeprosjekter. Arbeidet er i skjæringspunktet mellom organisasjonsutvikling, arkitektur og eiendomsutvikling. Den andre stillingen er en rådgiver/seniorrådgiver som skal arbeide med brukermedvirkning og arbeidsplassutforming i prosjektet nytt regjeringskvartal.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

 • Lede arealutviklingsprosjekter og programmeringsprosesser i tidligfase
 • Lede tverrfaglige team 
 • Gjennomføre bruker- og endringsprosesser med statlige virksomheter som skal få nye eller tilpassede lokaler
 • Utvikle nye og eksisterende bygg og eiendommer gjennom strategisk arealutvikling
 • Gi råd til statlige virksomheter om arealbruk og arealutforming
 • Spille en nøkkelrolle i å videreutvikle fagområdet internt og eksternt
 • Utvikle og formidle kunnskap internt og eksternt 

Kvalifikasjoner 

 • Utdanning på masternivå innen arkitektur. Utdanning innen organisasjonsutvikling, tjenestedesign, industriell økonomi eller sosiologi kan også være aktuelt
 • Erfaring fra prosjektledelse, og gjerne innen arealutvikling/programmering, endringsledelse, brukerprosesser og eiendomsutvikling
 • Gode formidlingsevner  

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske evner, men kan også jobbe med konkrete problemstillinger
 • Evne til å bygge relasjoner, drive prosesser og lede team
 • Engasjert, fleksibel og positiv
 • Gode samarbeidsevner
 • Målrettet, konstruktiv og strukturert

Ønskede kvalifikasjoner

Arbeidsoppgaver

 • Delta i et team som planlegger og gjennomfører brukerprosesser med departementene
 • Lede prosesser for å komme fram til gode og behovstilpassede arbeidsplasskonsepter i nytt regjeringskvartal
 • Gi råd om arealutvikling og arbeidsplasskonsepter
 • Følge opp og kvalitetssikre leveranser fra eksterne arkitekter og andre leverandører
 • Utvikle og formidle kunnskap internt og eksternt 

 Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdanning innen interiørarkitektur, organisasjon og endringsledelse, tjenestedesign eller annen relevant utdanning
 • Erfaring med brukerprosesser, arbeidsplassutforming og/eller eiendomsutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk
 • God visuell fremstillingsevne
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT, jf. Sikkerhetsloven § 8-2. Den rette kandidaten må kunne oppnå både sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Personlige egenskaper

 • Sosiale ferdigheter og evner til å bygge relasjoner og tillit
 • Kreativ og med motivasjon til å støtte gode arbeidsprosesser både internt og eksternt
 • Engasjert, fleksibel og positiv 
 • Målrettet, konstruktiv og strukturert 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Moderne arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ. For stillingen som prosjektleder arealutvikling lønnes det fra kr 650 000,- til kr 820 000,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver lønnes det fra kr 560 000,- til kr 720 000,- per år avhengig av kvalifikasjoner
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån 

Kontaktpersoner

Yngvild Pernell
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 984 91 616

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger