Prosjektledelse IT-prosjekter i kommunal sektor

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjektledelse IT-prosjekter i kommunal sektor

Digitale Gardermoen (DGI) er et strategisk instrument for at eierkommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv. DGI bidrar med kompetanse og ressurser for eierkommunene slik at de kan ivareta sine behov knyttet til digitalisering av innbyggertjenester, effektivisering av arbeidsprosesser og døgnåpen forvaltning.

Vi søker nå en senior prosjektleder som kan lede digitaliseringsprosjekter for våre eierkommuner. 

Stillingsinnhold og ansvar:

 • Lede prosjekter innenfor de rammer som er definert av oppdragsgiver
 • Planlegge, følge opp og levere prosjekter i henhold til gjeldende prosjektmodell
 • Ansvar for alle faser i et prosjekt herunder utarbeide prosjektbegrunnelse og prosjektforslag
 • Økonomioppfølging
 • Bidra til et aktivt og godt samspill med prosjekteier
 • Rapportere fremdrift til prosjekteier/styringsgruppen
 • Planlegge og følge opp gevinstrealisering i prosjektets faser
 • Lede og motivere alle involverte til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger
 • Rådgiver rundt prosjektfaglige temaer

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet til høyere utdanning
 • God erfaring som prosjektleder for IT-infrastrukturprosjekter og digitaliseringsprosjekter
 • Kunnskap om anerkjente prosjektmetoder
 • Erfaring med relevante verktøy til prosjekt-/porteføljestyring
 • God forståelse for fagområdet gevinstrealisering
 • Kjennskap til kommunal forvaltning og offentlig anskaffelser 
 • Erfaring med innføring av fagsystemer
 • Relevant sertifisering vil være en fordel

Ønskede egenskaper:

 • Trives å jobbe i prosjektform
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner, service- og løsningsorientert
 • Analytisk og strukturert
 • Raskt kunne sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Arbeider selvstendig, metodisk og tar naturlig ansvar for oppgavene
 • Liker å inspirere og motiverer andre

Vi kan tilby:

 • Inspirerende og godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale

Kortfattet søknad merket "Prosjektleder" med CV sendes på epost til: HR@dgi.no

Kontaktpersoner

Olav Aga
E-postadresse: olav.aga@dgi.no
Telefonnummer: +47 913 74 281

Hvem er Digitale Gardermoen IS?

Digitale Gardermoen IS (DGI) er et interkommunalt samarbeid med kommunene Eidsvoll, Nes, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker som eiere. Selskapet har ansvar for digitaliseringen av alle IKT-relaterte tjenester for de seks kommunene. 

DGI er sentralt lokalisert i Gardermoen Næringspark se mer på www.dgi.no