Prosjektledelse BPD

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett har en stor portefølje av fornyelses- og større vedlikeholdsprosjekter i overføringsanleggene våre. Prosjektene er ofte komplekse og krevende. Det jobbes på anlegg som er i full drift og mange av anleggene har komplekse grensesnitt i kraftsystemet. Prosjektene har en investeringskostnad på opp til 100 millioner. En av våre erfarne prosjektledere går av med pensjon og vi leter etter en erstatter. Som prosjektleder vil du være ansvarlig for din egen portefølje av prosjekter og for å gjennomføre disse på tid, kost og kvalitet.

Avdelingen består i dag av 17 engasjerte prosjektledere og en prosjektcontroller. Vi har i dag ansatte i Narvik, Kristiansand, Trondheim, Oslo og på Sunndalsøra. Arbeidshverdagen er hektisk med mange spennende faglige utfordringer. Vi er en sosial gjeng med et godt arbeidsmiljø. Oslo, Trondheim eller Sunndalsøra er aktuelle oppmøtesteder for denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon
 • Lede og styre prosjektet mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer
 • Sikre at prosjektet jobber systematisk med alternativer i tidlig fase for å sikre at riktig løsning blir valgt
 • Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre at Statnett får det produktet som er avtalt, både med hensyn på SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kost
 • Ansvarlig for å organisere prosjektet og tilrettelegge for et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet, og med prosjektets leverandører og interessenter
 • Økonomisk og kontraktsmessig oppfølging

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør, bachelor (elektro/bygg og anlegg) eller tilsvarende (erfaring kan kompensere for formell utdanning)
 • Typisk 5-10 års erfaring som prosjektleder, helst fra infrastrukturprosjekter
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8402/05/06/07 vil være en fordel, men er ikke et krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse (PRINCE2, PMI e.l.)

Personlige egenskaper

Rett person trives med å jobbe i et hektisk miljø. Vi er ute etter en utpreget lagspiller som ser verdien av å jobbet innenfor et felles definert rammeverk for prosjektgjennomføring. Det jobbes med kontinuerlig forbedring av våre prosesser og vi er ute etter deg som motiveres av å bidra i vår utvikling. Vi ser etter en person som er:

 • Resultatorientert 
 • Strukturert
 • Omgjengelig
 • Har evne å motivere medarbeidere og utvikle team 
 • Har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

 Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Kristoffer Dale
Telefonnummer: 24072777
Rune Larsen
Prosjektleder
Telefonnummer: 23903765

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger