Prosjektkoordinator vannforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stjørdalsvassdraget vannområde

Stjørdal og Meråker kommuner har inngått avtale om samarbeid om vannområdeforvaltning i Stjørdalsvassdraget. Det opprettes en prosjektstilling med 3 års varighet som skal bidra til god vannkvalitet i Stjørdalsvassdraget vannområde. Det vil være kontorplass i begge kommuner, og Stjørdal kommune er arbeidsgiver. I det daglige vil stillingen operere i et flerfaglig miljø som består blant annet av ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, jurister og naturforvaltere som arbeider med kommuneplanarbeid, miljøoppgaver herunder utslipp til vassdrag, landbruksforvaltning, reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling, kart og geodataforvaltning. Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og tiltakshavere.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil bestå i å følge opp vannforskriften og regional vannforvaltningsplan, være pådriver for samarbeidsprosjekter for bedring av miljøtilstand i vannområdet og legge til rette for kommunenes oppfølging av forurensinger til vassdraget. En vesentlig del av arbeidet vil handle om å tilrettelegge for kommunenes oppfølging av spredte utslipp, utarbeide søknader om støtte til vannovervåking, tiltak og gjennomføring. Det vil være mye kontakt med fagmiljøene i begge kommuner og arbeidet innebærer kontakt med sektormyndigheter, interessegrupper og politikere i vannområdet og vannregionen. Du må kunne legge til rette for informasjon og medvirkning og skrive saker til vannområdeutvalget.

 

Hvem er du

Har du høyere utdanning relevant for vannforvaltning, er du rette person for oss. Du har kunnskap om biotopforbedring og bedring av vannkvalitet og god evne til å forme og gjennomføre tiltak innenfor området. Innsikt i forurensingers virkning på vannkvalitet og forebygging er en stor fordel.

Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og god arbeidsholdning. Du er effektiv, strukturert og har evne til å foreta selvstendige vurderinger og kan ta i et tak der det trengs. Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Førerkort klasse B er påkrevet og du må kunne disponere egen bil.

 

Vi tilbyr

I stillingen som prosjektkoordinator vil du få utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, konkurransedyktige betingelser, herunder lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, samt gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement. Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn mv. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.

Kontaktpersoner

Geir Aspenes
Enhetsleder
Telefonnummer: 416 05 327

Hvem er Stjørdal Kommune?

Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal - en by i vekst. Byen har et mangfold og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og for stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet - du velger selv.