Prosjektkoordinator Ørland

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg søker etter en prosjektkoordinator til en spennende stilling med koordinering av aktivitet mellom byggherre og forvalter i større utbyggingsprosjekter. Du vil få svært utfordrende oppgaver i grensesnitt mellom eiendomsutvikling og forvaltning.

Stillingen er midlertidig med en varighet på ca.2,5 år. 

Les gjerne mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere faglig aktivitet mellom eiendomsforvalter og byggherreorganisasjon i regionen, herunder både bidra og stille krav i alle investeringsprosjekter
 • Koordinere byggherre sitt behov for opplysninger, bistand, tegninger med mer mot forvalter, samt koordinering mot arenaleder og fagingeniører i egen oganisasjon
 • Sørge for å følge opp at alle oppgaver blir ferdigstilt 
 • Rapportere fremdrift, status, utfordringer og andre relevante momenter til regionledelsen
 • Være regionledelsens sparringspartner med tanke på utfordringer og prioriteringer i regionen       
 • Delta i befaringer, prosjektmøter, byggemøter knyttet til investeringsprosjekter i Forsvarsbygg
 • Koordinere og sørge for at ny EBA overtas til avtalt kvalitet
 • Bidra til forbedringsarbeid knyttet til leveranse av FDV-dokumentasjon, kvalitetssystem, energi, miljø, BIM og lignende
 • Bidra til oppfølging i garantiperioden 
 • Generell saksbehandling

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Søkere med lavere utdanning men med dokumentert lang og relevant erfaring, gjerne supplert med tilleggs-/videreutdanning, kan komme i betraktning 
 • Gode datakunnskaper innen prosjektstyring
 • Ønskelig med erfaring fra planlegging eller gjennomføring av større prosjekter
 • Ønskelig med erfaring fra beregning/vurdering av livssykluskostnader  
 • Ønskelig med erfaring fra eiendom, bygg og anlegg og kjennskap til Forsvaret 
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Gode lederegenskaper 
 • Selvstendig
 • God gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1181/1364), kr.537.700- 638.700,- brutto pr år iht Statens lønnsregulativ. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Eldar Tøraasen
Telefonnummer: 920 17 578
Siv Therese Underland
Telefonnummer: 934 41 507

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger