Prosjektingeniør/prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bygg og eiendom søker etter prosjektingeniør/prosjektleder i 100% fast stilling med oppstart så snart som mulig.

Kommunen skal de kommende årene iverksette store utbyggingsprosjekt. Et av de aller største prosjektene er å bygge "Superparken" 1`ste byggetrinn på Tau skole - anleggsstart var sommeren 2017. For tiden fortsetter arbeidet med å lyse ut - og gjennomføre kontraktsmøter med underentreprenører for de ulike entreprisene. Et annet stort prosjekt gjelder planlegging og igangsetting av nye Fjelltun skole på Jørpeland - dette arbeidet er så vidt startet. Det planlegges også større rehabiliteringer og oppgraderinger av andre skoler - bl.a. Tau ungdomsskole. Og vi har gående flere titalls andre mindre vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter - og nye er under planlegging. Dette gjelder både innen bygg og anlegg.

Kommunen behøver kompetente folk for å kunne gjennomføre kommende utbyggingsprosjekter på en kvalitativ god måte. - og vi ønsker å bygge kompetanse i egen organisasjon da vi ser at denne kompetansen behøves i lang tid framover. 

Ansvars og arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekt
 • Deltakelse i prosjektstyringen for Superparken (utbygging av Tau skole)
 • Ansvarlig for kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • BIM koordinering - utarbeidelse av BIM leveransekrav og samhandlingsmodell i prosjekter
  •  Ansvarlig for FDV/Asbuilt-kontroll
  • Kvalitetssjekk av leveranser og oppfølging av BIM prosesser 
 •  Intern prosjektstøtte
 •  Ansvarlig for økonomioppfølging og rapportering
 • Bidra ved utarbeidelse av nye rutiner innen prosjekt-området, - samt forbedring og revitalisering av gamle
 • Dokumentkontroll og dokumenthåndtering i nye prosjekt 
 • Delta i - og utvikle - utbyggingsprosjekter i samarbeid med kommunens ledelse, brukerne og fagmiljøet i Bygg- og eiendom

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med minimum 3 års teknisk høyskole-utdanning med bred erfaring som prosjektleder innen fagområdet bygg og anlegg. Strand kommune bruker utelukkende Revit som en grunnleggende arbeidsplattform for bl.a. vedlikeholdsplanlegging og FDV-base. God kjennskap til - og bruk av - dette verktøyet er et krav, herunder også erfaring med utarbeiding av BIM-leveransespesifikasjoner samt kvalitetssjekk av leveranser og oppfølging i BIM.

Kommunen benytter hel-elektroniske løsninger for arkivering, dokumentstyring, rapportering, økonomistyring, kontrahering og innkjøp. Søkere må ha gode generelle datakunnskaper og være komfortabel med å benytte alle kommunens E-løsninger.

Bygg- & eiendom har en målsetting om å bygge gode relasjoner med sine innbyggere, brukere, kunder og samarbeidspartnere. Det er derfor ønskelig med personer som har interesse for å benytte web-baserte sosiale medier som kommunens nettside, Facebook, Instragram og annet for å kunne innhente og dele relevant informasjon.

Personlige egenskaper

 • kan arbeide systematisk og selvstendig med komplekse prosjekter
 • er løsnings- og resultatorientert og er kontinuerlig på jakt etter forbedringer
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - trives best med å lykkes sammen med andre
 • faglig engasjement
 • vilje til å gjøre en best mulig jobb

Andre krav

Søkere må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Faglig stimulerende og sosialt arbeidsmiljø med godt samhold og sosiale fellesaktiviteter i avdelingen
 • Mulighet for å delta i utviklingen av arbeidsmiljøet for å nå våre mål om å gi kvalitativt gode tjenester til alle våre brukere
 • En aktiv ledelse som følger deg opp
 • Bilordning i jobbsammenheng 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter 

Søknad

Strand kommune bruker elektronisk søknadsprosess. Det er viktig for den videre behandling av din søknad at du legger inn alle relevante data. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må du ta med til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Lasse Nag
Senior Strukturingeniør
Telefonnummer: 51743000
Mobil: 40040705

Hvem er Strand Kommune?

Strand er den største kommunen i Ryfylke med ca. 12.600 innbyggere. Folketall og næringsliv er i god vekst. Om noen år blir det tunellforbindelse via Ryfast til nabokommunen Stavanger. Jørpeland er kommune- og regionsenter.