Prosjektingeniører lavspenning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Teknisk avdeling, Bane NOR SF 

Seksjon Lavspenning og Tele har 8 ansatte stasjonert i Oslo. Seksjonen bidrar med faglig kompetanse til små og store utbyggingsprosjekter ogyter fagstøtte til baneområdene. Mange av arbeidsoppgavene våre ertverrfaglige, og det er et utstrakt samarbeid mellom fagområdene i Bane NOR. Vi søker nå etter prosjektingeniører lavspenning, som skal være jernbanetekniske fagressurser innenfor elkraft lavspenning til alle enheter iBane NOR.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planlegging og prosjektering i infrastrukturdivisjonen, bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet.
 • Fagressurs i prosjekter (hoved-, detalj- og byggeplan).
 • Gi jernbaneteknisk bistand til andre enheter i Bane Nor innenfor elkraft lavspenning og energiforsyning.
 • Sikre etterfølgelse og utvikling av teknisk regelverk i Bane NOR
 • Ivaretagelse av lovpålagte krav i forskrifter, normer og interne retningslinjer i Bane Nor.
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdet, kontakt mot eksterne konsulenter, entreprenører og andre fagmiljøer i Bane NOR.
 • Noe egenprosjektering av anlegg.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole/bachelor/master innen elkraft eller lignende
 • Erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen
 • Fordel med fagbrev som elektriker, energimontør eller tilsvarende.
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter.
 • Fordel med kjennskap til teknisk regelverk for Bane NOR.
 • Fordel med kunnskap innen Autocad el.l.
 • Fordel med kunnskaper om beregningsverktøy som f.eks. FEBDOK

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner tillegges stor vekt.
 • Evne til å arbeide strukturert, målbevisst og resultatorientert.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Interesse og forståelse for teknologiske muligheter.
 • Gode analytiske evner.
 • Selvgående og initiativrik.

Vi tilbyr

 • Du vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • I tillegg kan vi tilby gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling og et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksible arbeidstidsordninger.
 • Personalbillett på tog hos VY.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Kontaktpersoner

Ørjan Ramskjell
Seksjonsleder
Telefonnummer: 93084427

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger