Prosjektingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. desember, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Prosjekt Vestoppland består av flere delprosjekter. Vi er nå i gang med byggefase for E16 Kvamskleiva og E16 Eggemoen-Olum samt miljøgate Gran sentrum som starter til våren. Vi har fått klarsignal om oppstart av Rv. 4 Roa - Lygna som består av tre entrepriser. Største entreprisen er Roa-Gran grense som er totalentreprise og omfatter 4,2 km fire felts motorveg.

De andre to entreprisene er Sandvollen-Amundrud 3,8 km og Almenningsdelet Lygnebakken på 5 km. Begge er enhetspriskontrakter som gjelder utbedring og bygging av forbikjøringsfelt.

Arbeidssted for stillingen er prosjektkontoret på Roa, Lunner kommune.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en prosjektingeniør til delprosjekt Roa-Lygna. Arbeidet består i å hjelpe byggeledere og kontrollingeniører i en hektisk hverdag. Det vil også bli behov for å hjelpe til med forskjellige stabsoppgaver.

Du vil også få ansvar for drifting av brakkeriggen på Roa med div. leieavtaler tomt, renhold, skrivere, datautstyr etc. samt bestillinger og innkjøp.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha teknisk utdanning. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etter-utdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Det vektlegges relevant erfaring fra prosjektarbeid. Du må like å ha mange «baller» i lufta og tåle store endringer i planlagt hverdag. Du må være strukturert og nøyaktig.

Førerkort kl B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

  • Selvstendighet
  • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med prosjektleder Odd Johansen på mobil 950 20 415, odd.johansen@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger