Prosjektingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved drifts- og utviklingsavdelinga er det ledig fast stilling som ingeniør i 100 % stilling for snarlig tiltredelse. Drift og utviklingsavdelingen har ansvaret for følgende områder; plan, byggesaksbehandling, oppmåling/kart, landbruk, miljø, kommunalteknikk, brann og eiendomsforvalting.

Nærøy kommune står foran mange utbygginger innenfor både bygg og VA anlegg. Drift, vedlikehold og utvikling av våre anlegg er utfordrende og krevende oppgaver. Vi har derfor behov for flinke fagfolk i alle ledd. Vi har et kompetent og godt fagmiljø som arbeider hver dag for at vi skal levere gode tjenester til kommunens innbyggere.

Stillingens hovedarbeidsområde 

 • Prosjekt- og byggeledelse for utbygging av VA og bygg
 • Engasjering og oppfølging av konsulenter og entreprenører
 • Oppfølging av økonomi og framdrift i prosjekter
 • Oppfølging av private utbyggingsprosjekt for kommunal overtakelse
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen, etter behov, ønske og kvalifikasjoner. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet
 • Erfaring fra arbeid, privat eller offentlig virksomhet er ønskelig, men nyutdannede søkere kan også være aktuelle.
 • Erfaring med bruk av relevant programvare.
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Det forutsettes at søkere kan stille med egen bil. 

Ønskede personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som er 

 • Utviklingsorientert, nytenkende 
 • Har evne til å tenke helhetlig
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kan arbeide målrettet, strukturert og selvstendig 
 • Har god presisjon i arbeidet

Nærøy kommune tilbyr:

 • En utfordrende og interessant stilling med gode utviklingsmuligheter, i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og gunstig pensjon og forsikringsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale, og bilgodtgjøring iht. lokal avtale.

Det er 6 måneders prøvetid i alle stillinger i Nærøy kommune

Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til: Drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes, tlf. 74 38 26 45 el. havard.hernes@naroy.kommune.no 

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes: Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no

Kontaktpersoner

Håvard Hernes
Drift- og utviklingssjef
Telefonnummer: (+47) 743 82 645