Prosjektingeniør – strømforsyning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli digitalisert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

For innføring av ERTMS er det behov for en prosjektingeniør strømforsyning for forberedende arbeider («Civil Works»). Forberedende arbeider inkluderer blant annet føringsveier for kabler, strømtilførsel for nye installasjoner, samt rivning og fjerning av utstyr som fases ut. Prosjektingeniøren vil ha en viktig rolle for å sikre robuste strømløsninger for det nye signalanlegget. Inkludert i dette vil det være behov for å vurdere og anbefale løsning for reservestrøm.

Arbeidsoppgaver

 • Innhente og gjennomgå grunnlagsinformasjon for å kartlegge dagens situasjon for strømforsyning til tekniske installasjoner
 • Identifisere behov for strømforsyning og prosjektere strømtilførsel til nye tekniske installasjoner i forbindelse med innføring av ERTMS
 • Vurdere og anbefale valg av løsning for reservestrøm til tekniske installasjoner
 • Håndtere grensesnitt med tilstøtende fag
 • Opprette kontakt med netteiere og foreta nødvendig koordinering
 • Sikre at strømtilførsel planlegges i henhold til Teknisk regelverk
 • Bistå med å utarbeide kostnadsoverslag og fase og fremdriftsplaner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør, fagskoleingeniør eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt. Lang relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning
 • God kompetanse innen elektro/lavspenning
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen.
 • Kjennskap til relevante forskrifter og standarder
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjennskap til Bane NORs Teknisk regelverk anses som en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Ansvarsbevisst og med gode sosiale egenskaper
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Sindre Higraff Sande
Telefonnummer: (+47) 41571593

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon