Prosjektingeniør strømforsyning Tunnel TBM

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Størst. Urban. Utfordrende. Raskere. Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Delprosjekt Tunnel TBM omfatter prosjektering og bygging av 18,5 km av Follobanens 20 km lange tunnel. Tunnelen bygges med to separate løp og denne delen av tunnelen drives hovedsakelig ved hjelp av fire tunnelboremaskiner (TBM). Disse opererer fra ett felles angrepspunkt lokalisert på Åsland. Tunnelen kles innvendig med betongelementer. Arbeidene omfatter også prosjektering og bygging/ montering av det jernbanetekniske anlegget.

Det er inngått en totalkontrakt med en entreprenør for gjennomføring av både underbygningsarbeider og jernbanetekniske arbeider på strekningen. Kontraktspråket er engelsk.

Personalansvarlig leder er prosjektleder Tunnel TBM, men stillingen rapporterer faglig til leder Jernbaneteknikk TBM. Arbeidssted vil være på byggherrens anleggsrigg på Åsland i Oslo. Det er organisert transport mellom Oslo S og Åsland.

Arbeidsoppgaver
 • Teknisk ansvarlig for eget fagområde samt grensesnitt mot andre fagområder
 • I tillegg kan det tillegges ansvar innen byggelektro, belysning og andre elektroinstallasjoner som ikke er jernbanerelaterte
 • Ansvarlig for å påse at entreprenørens prosjektering, bygging, montasje og ferdigstillelse er i henhold til tekniske krav og kontrakt
 • Bistå med kontraktsoppfølging innen eget fagområde
 • Medansvarlig for at prosjektet når sine mål
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, gjerne med fagbrev innenfor relevante områder.
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver-, industri- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • God kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet vurderes som en fordel
 • Erfaring med prosjektering og/eller bygging av jernbanetekniske fag er en fordel.
 • Erfaring med kontraktsoppfølging, fortrinnsvis totalentreprise vurderes som en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Hovedentreprenøren er spansk/italiensk og kommunikasjon foregår på engelsk.
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du tar initiativ, er fleksibel og besluttsom. Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, tenker tverrfaglig og ser konsekvenser. Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Utviklende og utfordrende oppgaver i Norges største samferdselsprosjekt.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Personalbillett med NSBs tog.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger.

Kontaktpersoner

Tore Myhrvold
Telefonnummer: Tlf. 414 31 209

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon