Prosjektingeniør og planlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen og hele InterCity-utbyggingen.

Gjennom InterCity-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Flere avganger krever anlegg for togparkering (hensetting), og vi er i oppstartfasen av planleggingen av disse på Østfoldbanen. Det kan også bli aktuelt å starte flere planarbeider på strekningen i løpet av 2019. Har du lyst til å være med på dette sammen med noen av våre beste jernbaneplanleggere har du muligheten til det nå!

Vi søker planleggere og prosjektingeniører til enheten Plan og utredning, Østfoldbanen. Enheten er ansvarlig for utredning og tidlig planfase av disse prosjektene. For spesielt kvalifiserte søkere kan det også være aktuelt å tilby stilling som prosjektleder og prosjekteringsleder.

Stillingsressursene skal bistå prosjektleder og prosjekteringsleder i gjennomføring av den offentlige planprosessen og utarbeidelse av teknisk grunnlag for kommunedelplanprosessen. Som del av vårt tverrfaglige prosjektteam vil du få varierte arbeidsoppgaver, og en unik mulighet til å bidra til utviklingen av framtidens transportsystem.

Stillingene rapporterer til prosjektsjef InterCity Østfoldbanen.

Spesifiser i søknadsteksten hvilken av stillingene du er interessert i.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av planarbeidet sammen med strekningens øvrige planleggere
 • Bistå i kommunikasjon med planmyndigheter og andre offentlige og private aktører
 • Bistå i tilrettelegging for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen.
 • Inngå i prosjektsjefens team sammen med øvrige planleggere

Arbeidsoppgaver prosjektingeniør:

 • Følge opp rådgiverens tekniske prosjektering og leveranser, med særlig vekt på den tekniske planleggingen og dens sammenheng med planleggingen etter Plan- og bygningsloven.
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder/eksterne aktører
 • Støtte prosjektleder og prosjekteringsleder i styring av prosjektet, ved å blant annet bedrive framdriftsplanlegging av prosjektet og utarbeide styringsdokumentasjon.
 • Bistå prosjekteringsleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede.
 • Inngå i prosjektsjefens team sammen med øvrige prosjekteringsledere og prosjektingeniører.

For begge stillingene vil oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden

Ønskede kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner for planlegger:

 • Inngående kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av store byutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak.
 • Interesse og kunnskap om samspillet mellom jernbaneutbygging og byutvikling
 • Høyere utdanning innen arealplanlegging, sivilingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Erfaring fra planprosjekter og prosjektarbeid
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

Kvalifikasjoner for prosjektingeniør,

 • Høyere utdanning innen ingeniørfaget fra universitet eller høyskole, eller annen relevant fagbakgrunn
 • Erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherre med prosjektering. Det er ønskelig med erfaring innen jernbaneteknikk og jernbaneprosjektering spesielt og prosjektering av samferdselsanlegg generelt.
 • Erfaring med å jobbe i prosjekter
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk
 • God generell IKT kompetanse, kunnskap og erfaring om bruk av 3D i prosjektering er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Vi søker dere som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Dere er fleksible, selvstendige og har stor arbeidskapasitet
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog
 • Vi flytter inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S i 2019

Kontaktpersoner

Elisabeth Nordli
Telefonnummer: (+47) 91657376
Robert Moan
Telefonnummer: (+47) 47471942

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon