Prosjektingeniør - konstruksjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan og godkjent hovedplan for planstrekningen.

Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter:

 • Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor til 350 m lange plattformer inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.
 • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen
 • Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger
 • Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen
 • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon
 • Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor til 350 m lange plattformer .

Nå søker vi etter en prosjektingeniør innen konstruksjoner til vårt prosjekt.

Stasjoneringssted er Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging på byggeplass
 • Kontroll av betongkonstruksjoner
 • Utrede og anbefale tekniske løsninger
 • Endringshåndtering
 • Koordinering mot andre fagområder/parseller
 • Oppfølging av fremdrift og økonomi
 • Medvirkning til at krav i lover, forskrifter og standarder, herunder RAMS, SHA og HMS blir ivaretatt
 • Koordinere involvering av ulike interessenter
 • Andre oppgaver som er relevante for fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse innen betong- og anleggsteknikk, bygg eller samferdsen
 • Erfaring fra prosjektering/bygging av betongkonstruksjoner/bruer og/eller større fundamenteringsarbeider
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra jernbaneprosjekter er en fordelKunnskap i oppsett og drift av webhotell
 • God generell IKT kompetanse, kunnskap og erfaring om bruk av 3D i prosjektering er svært ønskelig

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er effektiv og selvstendig
 • Du er strukturert og ryddig, med analytiske evner
 • Du er resultatorientert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Olav Andreas Pettersen
Telefonnummer: (+47) 916 71144

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon