Prosjektingeniør Energi - Høyspent, linje og kabel - System/Teknisk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Laje har satt mål av seg om å være landets mest reale arbeidsplass. Med bakgrunn i økt oppdragsmengde og ekspandering av virksomheten trenger vi flere gode og fleksible prosjektingeniører. Arbeidssted for stillingen vil fortrinnsvis være Raufoss. Det er også muligheter for Hamar, Lillehammer, Minnesund og Kongsvinger. Vedkommende må være selvstendig, ha pågangsmot, og et ønske om en variert og spennende arbeidshverdag. Det er en fordel om du motiveres av å konkurrere og har kommersiell erfaring. 

Søknadene kan sendes via linken på siden "Søk på stillingen" eller send epost til post@laje.no 

Søknadene behandles fortløpende.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide anbuds-tilbudsberegninger
 • Prosjektere og utarbeide løsninger
 • Prosjektledelse og gjennomføring. Bistå arbeidslaget og ta lederansvar for løpende oppfølging, teknisk og økonomisk rapportering samt avvikshåndtering og evaluering av prosjekter på en god måte
 • Holde seg faglig oppdatert på utvikling og innovasjon innen fagområde
 • Ajourholde dokumentasjon/arkivmapper knyttet til anleggene
 • Bidra til at Laje blir en innovatør i entreprenørmarkedet

 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en person med god erfaring og kompetanse innen høyspent - linje og kabel, fortrinnsvis regionalnett; prosjektering og prosjektgjennomføring
 • Relevant ingeniørkompetanse på fagskole/bachelor/masternivå
 • Annen utdanning og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning
 • God brukerkompetanse i IKT-verktøy og evne til å ta i bruk nye metoder og IT-verktøy til planleggings- og driftsoppgaver
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

 

Personlige egenskaper

 • For å trives hos oss, må du ha et positivt engasjement, like å tenke nytt og være tydelig med egne meninger
 • Bredden i oppgaver krever samtidig evne til å arbeide selvstendig og strukturert samt planlegge/koordinere flere aktiviteter/prosjekter til samme tid
 • Du er en god relasjonsbygger, har evne til å samarbeide på tvers og vilje til å bidra positivt innad i teamet og ikke minst mot kunden
 • Har fokus på kvalitet, sikkerhet og økonomi i prosjektgjennomføring og måloppnåelse

 

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for påvirkning
 • Kort avstand fra utførende til ledelse
 • Markedets beste og mest innovative arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • En av markedets beste innskuddsordninger, og gode forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Kristian Bleken
Leder System/Teknisk
Mobil: 474 52 262

Hvem er Laje?

Laje Entreprenør AS er en tverrfaglig infrastrukturleverandør innen fagfeltene energi, telekommunikasjon og veiteknikk.

Navnet Laje er valgt for å tydelig markere våre røtter fra innlandet, og betyr «Et realt dagsverk». Vi står for innsats og troverdighet. Arbeidsvilje og pålitelighet må til for å få jobben gjort, og det er derfor våre kunder velger Laje.

Vi har fokus på sikkerhet, menneskelige ressurser, arbeidsmiljø og fleksibilitet. Dette skaper en effektiv og spennende hverdag som resulterer i mange reale dagsverk.

Bli med på laget som bygger infrastrukturen vårt samfunn vil trenge og ha glede av i de neste generasjoner!

Se videopresentasjon