Prosjektingeniør bygg/kommunalteknikk

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Enhet for eiendom og tekniske tjenester søker fast ansatt i 100 % stilling. Til stillingen ligger oppgaver knyttet til nybygg og rehabilitering av kommunal eiendomsmasse. Det må også påventes oppgaver innen kommunaltekniske fagområder.

Drift, vedlikehold og utbygging av kommunale bygg i Risør ivaretas av Eiendomsavdelingen i Enhet for eiendom og tekniske tjenester. Avdelingen består av avdelingsleder, driftsingeniør og 6 byggdriftere inkl. formann. Risør kommune står overfor store utbyggingsprosjekter i årene framover. Stillingen er organisert under Eiendomsavdelingen men vil også tillegges oppgaver fra andre avdelinger.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Drifts-, forvaltnings- og prosjektarbeid for kommunale bygg og kommunalteknikk (vei/vann/avløp) – primært prosjektarbeid
 • Ulike funksjoner innen prosjektarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med andre enheter og brukere
 • Saksbehandling ifm henvendelser fra publikum
 • Utarbeide politiske saksframlegg
 • Annet arbeid som blir tillagt enheten

Kvalifikasjoner – utdannelse og erfaring

 • Teknisk utdannelse (teknikker/ingeniør/sivilingeniør). Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring fra relevante oppgaver og fagområder
 • Økonomisk forståelse

Kvalifikasjoner – personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Holdninger som samsvarer med kommunens verdier (løsningsorientert, trygghet, åpenhet, likeverd)
 • Evne til å jobbe selvstendig innenfor gitte rammer
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper vektlegges høyt.

Annet

 • Førerkort kl. B
 • Tiltredelse etter avtale

Ansettelse etter gjeldende vilkår i tariffavtaler. Lønn etter nærmere avtale.

Kontaktpersoner

Einar Werner Frøyna
Enhetsleder eiendom og tekniske tjenester
Telefonnummer: 37 14 96 70
Mobil: 930 84 213
Jurij Kirol
Avdelingsleder eiendom
Telefonnummer: 37 14 96 25

Hvem er Risør Kommune?

Trives du med utfordringer og fornyelse, og har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? Da er en jobb i Risør kommune noe for deg! Hos oss finner du dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker oss engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon.