Prosjektforvalter - Plast og miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Administrasjonen i Handelens Miljøfond består i dag av fire personer. For å styrke oppfølgingen av prosjektene som vi støtter har vi behov for å ansette en

Prosjektforvalter – plast og miljø

Prosjektforvalter vil få ansvar for å følge opp og kvalitetssikre de enkelte prosjektenes framdrift fra tildeling til avslutning.

Mer konkret vil dine ansvarsområder bl.a. være:

  • praktisk planlegging og gjennomføring av utlysninger
  • tilrettelegging av søknadsprosesser
  • sikre utbetalingsprosesser
  • sikre systematikk i oppfølging av prosjekter
  • delansvar oppfølging av prosjekter
  • kommunikasjon knyttet til prosjekter

Kompetanse

Vi er ute etter en person som har bred erfaring og høy kompetanse innen prosjektgjennomføring og -oppfølging og interesse og kompetanse innenfor fagfeltene plast, miljø, forsøpling, gjenvinning og rydding. Prosjektforvalter vil i tett samarbeid med Prosjektsjef planlegge og gjennomføre utlysninger og tildelinger samt følge opp prosjektene. Det vil til enhver tid være et stort antall prosjekter som krever oppfølging, så vi er ute etter en person med breddeerfaring og -kompetanse mer enn spisskompetanse innenfor store prosjekter.

Du må være resultatorientert og ha fokus på å få mest mulig effekt ut av de prosjektene HMF støtter. Du må ha evnen til å se kritisk på prosjektene som alle er basert på de beste hensikter, men også evnen til å bygge nettverk og være en konstruktiv partner for prosjekteierne. Dette er en operativ stilling der du ikke må være redd for å «bli skitten på hendene».

Vi forutsetter relevant høyere utdannelse og arbeidserfaring. Stillingen krever gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi forventer at du har høy integritet, evne til nytenking, personlig initiativ, høy arbeidskapasitet og en praktisk tilnærming til oppgavene. Det er også viktig at du er strukturert, analytisk og er en god nettverksbygger med gode kommunikative evner.

I en liten organisasjon er samarbeid viktig. Det er en forutsetning at vi jobber i team og er villige til «å brette opp ermene» for å løse felles oppgaver som ikke nødvendigvis faller innenfor eget fagområde. Det er viktig å presisere at dette er en stilling som innebærer relativt mye reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Prosjektforvalter rapporterer til Prosjektsjef.

Søknad og cv registreres.på www.hartmarkexecutive/stillinger/.no

Kontaktpersoner

Petter Endsjø
i Hartmark Executive Search
E-postadresse: pe@hartmark.no
Telefonnummer: 90 83 30 50

Hvem er Handelens Miljøfond?

Handelens Miljøfond er handelens store miljøsatsing. Hvert år samles det inn 300-400 millioner kroner til miljøtiltak. Handelens Miljøfond (HMF) har som ambisjon å være Norges viktigste private bidragsyter for å løse utfordringer og utnytte muligheter knyttet til plast.

Formålet til HMF er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. For å oppnå dette gir Handelens Miljøfond støtte til nasjonale og internasjonale prosjekter

HMF har kontor sentralt i Oslo. Mer informasjon om virksomheten finner du på www.handelensmiljofond.no