Prosjekteringsledere signal

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet. Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens vegvesen, E16/Vossebanen Arna- Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 80 medarbeidere.

Det er behov for en eller flere prosjekteringsledere for oppfølging av signalprosjektering på jernbanetekniske anlegg. Det vil være en stilling som medfører å bygge stor forståelse for systemene som skal bygges. Mye av arbeidet vil være relatert til å få tekniske beslutninger på plass for at prosjektering skal kunne gjennomføres på kost og plan. Ved leveranser vil stillingene bistå med å kvalitetssikre både teknisk og at det er levert i henhold til plan. I byggefasen vil det være oppfølgingsarbeid relatert til prosjekterte løsninger.

Prosjekteringsleder vil ha et overordnet ansvar for å sikre at arbeid utføres i henhold til gjeldende styringssystemer. I tillegg vil prosjekteringsleder også ha et ansvar for å følge opp det kommersielle rundt prosjekteringskontrakter i samarbeid med prosjektleder prosjektering.
Prosjekteringsleder vil måtte bistå prosjektet fra start til ferdig overlevert og idriftsatt anlegg. Det kan være behov for at prosjekteringsleder også tar ansvar som byggeleder signal i gjennomføringsfasen.

Vi ønsker engasjerte kandidater som kan være med å sette sitt preg på prosjektet både faglig og sosialt.
Stasjoneringssted vil være Bergen. Etter byggestart kan det endres stasjoneringssted for prosjekteringsledere i forhold til hvor prosjektaktivitet er og hvor det etableres prosjektkontor.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, bistå og følge opp på signalprosjektering i plan og byggefaser
 • Besørge at prosjektdokumentasjon, slik som alle nødvendige planer og beslutningsunderlag, utarbeides
 • Ivareta grensesnitt og forestå koordinering mot øvrige aktiviteter
 • Bistå med fasilitering av møter ved behov
 • Følge opp leverandører og kontrakter
 • I tillegg til nevnte oppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning som sivilingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis innen elektro
 •  Relevant erfaring i tillegg til utdanning av kortere varighet, vil kunne bli vurdert å Kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjekt eller prosjektering i byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • God kompetanse i bruk av IT-verktøy
 • Utdanning som signal
 • montør/ingeniør vil være en fordel
 • Kjennskap til Bane NORs programvarebaserte signalanlegg vil være en stor fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk              

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeids og kommunikasjonsevner, være resultatbevisst og ha evne til å levere til rett tid med høy kvalitet
 • Integritet og nøyaktighet sitter i ryggraden din
 • Du liker å jobbe sammen med andre, og med prosjekter som arbeidsform
 • Du ønsker alltid å lære mer og dele din kunnskap med andre
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Fleksitidsordning og betalt overtid
 • Svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog – kjør så mye du vil          

Kontaktpersoner

Henning Andenæs
Leder Signal og Tele Utbyggingsdivisjonen Teknikk og Konsept
Telefonnummer: 922 38 508
Jostein Heimark
Prosjektleder
Telefonnummer: +4748042468

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon