Prosjekteringsledere og byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om prosjektet:

Vestkorridoren er Norges største og mest komplekse veganlegg i bynære strøk. Prosjektstørrelsen er på om lag 40 milliarder kroner. Vi starter med å bygge første etappe Lysaker – Ramstadsletta i 2019/2020.

Prosjektet er under oppbygging, og vi har behov for byggeleder til forberedende arbeider og prosjekteringsledere:

Prosjekteringsleder for Fornebukrysset – Strand

Delprosjektet omfatter bygging av 1,3 km E18 og 9,5 km annen veg. Dette inkluderer Vestre Lenke mot Fornebu, sykkelveg og bussveg.  I Strand-området omfatter delprosjektet tunneler i tre etasjer med de østlige delene av Høviktunnelen og Gjønnestunnelen og Strandlokket. Totalt omfatter delprosjektet 3,2 km i tunnel og 50 bærende konstruksjoner. Det omfatter også prosjektering av forberedende arbeider med omlegging av infrastruktur og riving av bygninger og infrastruktur.

Prosjekteringsleder for Strand – Ramstadsletta

Delprosjektet omfatter bygging av vestre del Høviktunnelen, som er 2 km lang, og av 700 m av E18 på Ramstadsletta. Prosjektet omfatter ca. 1,2 km. tunnel og 10 bærende konstruksjoner. Tunnelen skal krysse under jernbanen, og det må lages en støttekonstruksjon mot jernbanen på Høvik.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjekteringen
 • Utarbeide byggeplan og konkurransegrunnlag i samarbeid med delprosjektledere, byggeledere og fagansvarlige.
 • Arbeidslederansvar for assisterende prosjekteringsledere
 • Følge opp rådgivere og andre leverandører
 • Gi støtte til byggeledere under gjennomføring
 • Kontakt med andre etater og interessenter under planlegging og gjennomføring
 • Utføre kvalitets-, framdrifts – og kostnadskontrollen
 • Ivareta tverrfaglighet i prosjektet

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). Det er en fordel med utdanning fra bygg og anleggsektoren. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Det er ønskelig med erfaring som prosjekteringsleder eller byggeleder. Erfaring fra anleggsgjennomføring i tettbygd strøk nær høytrafikkert er en fordel og vil vektlegges.

Byggeleder for forberedende arbeid på Høvik

Høviktunnelen skal krysse under jernbanen på Høvik, og det må i tidlig fase bygges en støttekonstruksjon mot jernbanen. Arbeidet omfatter riving av bygg, KS-stabilisering og rørspunt. Arbeidet deles opp i to entrepriser som til sammen er anslått til ca. 50 mill. kroner.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede utbyggingen
 • Følge opp entreprenører og andre leverandører
 • Utarbeide byggeplan og konkurransegrunnlag i samarbeid med prosjekteringsleder.
 • Arbeidslederansvar for kontrollingeniører
 • Budsjettansvar for entreprisen(e)
 • Utføre kvalitets-, framdrifts – og kostnadskontroll
 • Støtte prosjektets nabokontakt ved kontakt med naboer, skoler, vel og media

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). Det er en fordel med utdanning fra bygg og anleggsektoren. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

 • Det er ønskelig med erfaring som byggeleder eller teknisk byggeleder. Erfaring fra bygging nær jernbane og med geotekniske konstruksjoner er en fordel og vil vektlegges.
 • Egenskaper for prosjekteringsleder og byggeleder
 • Evne til å ta raske beslutninger og vite når beslutningene må forankres i organisasjonen
 • Løsningsorientert, vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • Kunne jobbe med komplekse sammenhenger i et tidvis hektisk miljø
 • Evne til å tenke tverrfaglig, til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvar og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr

 • At du blir en del av et fagmiljø som tenker nytt og deler kunnskap
 • At du får påvirke samfunnsutviklingen og bidra til fremtidens løsninger
 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Om oss:

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem region

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Kontaktpersoner

Ian Markey
Prosjekteringsleder
Telefonnummer: 41627557
Grete Tvedt
Telefonnummer: (+47) 412 13 219

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger