Prosjekteringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all prosjektering, både internt og eksternt. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i å sørge for at grensesnitt mellom de ulike fagene internt og eksternt, og mellom de ulike kontraktene i prosjektene blir håndtert.

Prosjekteringsleder bidrar fra oppstart og gjennom alle prosjektfasene, blant annet i løsningsvalg, detaljering av valgt løsning, utarbeidelse av forespørsler, gjennomføring av kontraktsoppfølging i byggefasen, ved idriftsettelse og i forbindelse med sluttdokumentasjon. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til design reviews, prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og beslutningsporter samt i oppfølging av kontrakter på prosjektering og utførelse. Prosjekteringsleder er også tungt involvert i prosjektstyring ved bistand til prosjektleder på bemanning av prosjektet, avklaring av endringer på omfang og kontrakter, utarbeidelse av estimater og prognoser og etablering av gjennomføringsstrategier.

Som prosjekteringsleder vil du få muligheten til å lede dyktige team som jobber med flere typer prosjekter innen stasjon, ledning, kabel, bygg og anlegg. Du vil være en viktig bidragsyter til reduserte prosjektkostnader gjennom effektiv koordinering av prosjekterende og leverandører internt og eksternt. Stillingen innebærer mye ansvar og innflytelse på hvordan Statnett skal realisere prosjektene og byr på en variert og spennende arbeidshverdag.

Statnett jobber aktivt med å digitalisere prosjektgjennomføringen og har stort fokus på å ta i bruk muligheter som ligger i digitalisering. Bruk av informasjonsmodeller og BIM er et av fokusområdene blant flere initiativ som pågår i selskapet. Har du erfaring fra digitalisering og/eller lang erfaring med bruk av BIM i prosjekter er det en stor fordel.

Arbeidsoppgaver

 •  Lede og koordinere prosjekteringen i prosjektet på tvers av fagområder og sikre at grensesnitt blir ivaretatt
 •  Ha et overordnet blikk på risikofaktorer som prosjekteringen bringer inn i prosjektet på tvers av fagområder
 •  Forstå risikofordelingen knyttet til ulike entrepriseformer og bidra til gode gjennomføringsstrategier
 •  Sikre effektiv oppfølging av leveranser og endringshåndtering 
 •  Bidra i forbindelse med idriftsettelse, sluttdokumentasjon og sluttoppgjør
 •  Være pådriver for forbedring av prosesser, systemer og arbeidsmetoder

Kvalifikasjoner

 •  Ingeniør/Sivilingeniør eller annen relevant bakgrunn
 •  God kjennskap til kontraktstandardene NS 8401/02/05/07
 •  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 •  Erfaring med og detaljert kjennskap til bruk av BIM i prosjektering og utførelse er en fordel
 •  Erfaring fra byggherreorganisasjoner eller som rådgivende ingeniør er en fordel
 •  Ledererfaring fra prosjekt eller prosjektering i prosjekt er en fordel
 •  Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor energisektoren er en fordel

Personlige egenskaper

 •  Evne til å lede tverrfaglige fagrupper og høyt kompetente medarbeidere
 •  Selvstendig og uredd for å ta ansvar og utfordre internt og eksternt
 •  Evne å igangsette og implementere endringer
 •  Strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform
 •  Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver
 •  Evne til å kommunisere og samarbeide med andre fagdisipliner og med interessenter på flere nivåer i organisasjonen
 •  Evne til å se helhet og identifisere essensiell informasjon og oppgaver
 •  Kostnadsbevisst og proaktiv

Om oss:

Prosjekteringsleder inngår som en del av kjerneteamet i Statnetts prosjekter sammen med prosjektleder og byggeleder, og rapporterer til prosjektleder.Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Prosjekteringsledelse (BPR) i enheten Prosjektledelse (BP) i divisjon Bygg og anlegg (B). Avdelingen er 1 av 5 avdelinger som inngår i enheten for prosjektledelse og består av 16 ansatte som har bred kompetanse og erfaring innenfor våre tekniske anlegg.Divisjon Bygg og Anleggs hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre.

Stillingen kan ha arbeidssted i Oslo, Sandnes, Trondheim eller Alta. 

Kontaktpersoner

Torkel Hannesson Eggen
Avdelingsleder Prosjektering
Telefonnummer: 95971776

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger