Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all prosjektering, både internt og eksternt. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i å sørge for at grensesnitt mellom de ulike fagene internt og eksternt, og mellom de ulike kontraktene i prosjektene blir håndtert.

Prosjekteringsleder bidrar fra oppstart og gjennom alle prosjektfasene, blant annet i løsningsvalg, detaljering av valgt løsning, utarbeidelse av forespørsler, gjennomføring av kontraktsoppfølging i byggefasen, ved idriftsettelse og i forbindelse med sluttdokumentasjon. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til design reviews, prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og beslutningsporter samt i oppfølging av kontrakter på prosjektering og utførelse. Prosjekteringsleder er også tungt involvert i prosjektstyring ved bistand til prosjektleder på bemmaning av prosjektet, avklaring av endringer på omfang og kontrakter, utarbeidelse av estimater og prognoser og etablering av gjennomføringsstrategier.

Som prosjekteringsleder vil du få muligheten til å lede dyktige team som jobber med flere typer prosjekter innen stasjon, ledning, kabel og bygg. Du vil være en viktig bidragsyter til reduserte prosjektkostnader gjennom effektiv koordinering av prosjekterende og leverandører internt og eksternt. Stillingen innebærer mye ansvar og innflytelse på hvordan Statnett skal realisere prosjektene og byr på en variert og spennende arbeidshverdag.

Prosjekteringsleder inngår som en del av kjerneteamet i Statnetts prosjekter sammen med prosjektleder og byggeleder, og rapporterer til prosjektleder.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Prosjekteringsledelse (BPR) i enheten Prosjektledelse (BP) i divisjon Bygg og anlegg (B). Avdelingen er 1 av 6 avdelinger som inngår i enheten for prosjektledelse og består av 16 ansatte som har bred kompetanse og erfaring innenfor våre tekniske anlegg.

Divisjon Bygg og Anleggs hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre.

Stillingen kan ha arbeidssted i Oslo, Sandnes, Trondheim eller Alta. 

Arbeidsoppgaver

 •  Lede og koordinere prosjekteringen i prosjektet på tvers av fagområder og sikre at grensesnitt blir ivaretatt
 • Ha et overordnet blikk på risikofaktorer som prosjekteringen bringer inn i prosjektet på tvers av fagområder•
 • Forstå risikofordelingen knyttet til ulike entrepriseformer og bidra til gode gjennomføringsstrategier
 • Sikre effektiv endringshåndtering og oppfølging av leveranser
 • Bidra i forbindelse med idriftsettelse, sluttdokumentasjon og sluttoppgjør
 • Være pådriver for faglig forbedring av prosjektering

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør/Sivilingeniør eller annen relevant bakgrunn
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8401/02/05/07
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra byggherreorganisasjoner eller som rådgivende ingeniør er en fordel
 • Erfaring med bruk av BIM i prosjektering og utførelse er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede tverrfaglige fagrupper
 • Evne å igangsette og implementere endringer
 • Selvstendig og uredd for å ta ansvar og utfordre internt og eksternt
 • Strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver
 • Evne til å kommunisere og samarbeide med andre fagdisipliner og med interessenter på flere nivåer i organisasjonen
 • Evne til å se helhet og identifisere essensiell informasjon
 • Kostnadsbevisst og proaktiv

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Kontaktpersoner

Torkel Hannesson Eggen
Telefonnummer: 23902298

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger