Prosjekteringsleder

Vi søker etter deg som er en erfaren prosjekteringsleder. Er du utdannet ingeniør eller sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk tror vi du har et godt utgangspunkt for å jobbe med spennende oppgaver innen prosjekteringsledelse av Bane NORs signalanlegg.

Stillingsbeskrivelse

I årene som kommer er det behov for å fornye store deler av signalanleggene. Det blir spennende utfordringer både med optimalisering av eksisterende anlegg og med å installere nye systemer.

Arbeidsoppgaver

 • lede og styre prosjektering av signalprosjekter, herunder utarbeidelse og oppfølging av nødvendige planer og beslutningsunderlag samt økonomi, fremdrift og kvalitet
 • være signalfagets kontaktperson mot prosjektet
 • gjennomføre faste prosjekteringsmøter med fokus på fremdrift, kost og kvalitet, samt faglige avklaringer og grensesnitt mellom jernbanefagene
 • bistå i beslutningsprosesser hvor alle behov og ønsker blir ivaretatt og dokumentert
 • bidra/lede interne koordineringsoppgaver og forbedringsprosjekter
 • bidra inn i prosesser vedrørende systemanskaffelser og oppfølging av systemleverandør

Ønskede kvalifikasjoner

 • master/bachelor (ingeniør/sivilingeniør) innen relevante fag som f.eks. elektro, automasjon eller elektronikk. Dokumentert erfaring og resultater kan kompensere for manglende formell utdanning
 • gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 

fordel med er:

 • erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • erfaring fra prosjektering av jernbaneanlegg
 • erfaring fra signalfaget
 • erfaring med større elektro- og automasjonssystemer
 • erfaring fra ledelse av prosjekteringskontrakter og oppfølging av leverandør
 • erfaring fra systemanskaffelser
 • erfaring som prosessdriver

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har god leveringsevne, er strukturert, fokusert og tar initiativ. I de fleste oppgaver samarbeider vi i prosjekter, derfor er det viktig at du er flink til å kommunisere og at du liker å jobbe i team. Vi er opptatt av å endre og tilpasse oss, det ønsker vi at du også er.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • mulighet til forming og utvikling av prosjekter
 • gode personlige utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • årsbillett på VYs tog
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og gode forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Kenneth Haugland
Telefonnummer: 92258809

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger