Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker erfarne prosjekteringsledere / prosjektledere prosjektering (PRL/PLP) for arbeid i Statsbyggs mange og spennende prosjekter i inn- og utland. Eksempler på prosjekter er Nytt Regjeringskvartal, UiO Livsvitenskap, Campus NTNU, rehabilitering av Nationaltheatret og Ocean Space Centre. Stillingen ligger i seksjon for prosjekteringsledelse med 20 ansatte, inkludert 10 prosjekteringsleder/prosjektleder prosjektering

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å sikre fremdrift, kost og kvalitet for prosjekteringsprosessen. Prosjekteringslederne skal følge prosjektene fra tidligfase frem til vellykket overtakelse av bruker og driftsorganisasjon 

  • Lede prosjekteringsarbeidet i prosjektene fra byggherren
  • Kontraktansvar for prosjekteringsgruppen
  • Følge opp fremdrift, ressursbruk og kvalitet på leveranser fra prosjekteringsgruppen
  • Sikre at Statsbyggs krav til bla arealbruk, BIM, miljø, LCC og sikkerhet følges
  • Sikre god involvering fra drift og forvaltning i prosjektene
  • Lede beslutningsprosessene ovenfor leietager/bruker 

   

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå.
  • Erfaring fra både prosjekteringsarbeid og fra praktisk gjennomføring av byggeprosjekter.
  • Kunnskap om plan
  • og bygningsloven, byggherreforskriften og relevante standarder er ønskelig
  • God tverrfaglig forståelse
  • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Må også beherske engelsk godt.   

Personlige egenskaper

  • Målrettet
  • Strukturert
  • Løsningsorientert
  • Gode kommunikasjonsevner 
  • Evne til å skape gode relasjoner 

Vi tilbyr

  • Anledning til å arbeide med spennende, varierte og utfordrende prosjekter i hele Norge og i utlandet.
  • En selvstendig og ansvarsfull rolle for en av Norges mest profesjonelle byggherrer.
  • En del av et av Norges sterkeste prosjekteringsledermiljø med et sterkt og spennende fagmiljø.
  • Faglig og personlig utvikling gjennom arbeid i utfordrende prosjekter og kursing.
  • Sentrale lokaler i Byporten, ved Oslo S.
  • Hyggelige arbeidsmiljø, overtidsbetaling, god pensjons
  • og forsikringsordning, fleksitid og støtteordninger for trening.
  • Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i kode 1181/1088 senioringeniør/sjefingeniør fra kr 720 000,
  • til 950 000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Osmund Skorge
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 924 04 957

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger