Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover.
Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen stasjon og Skoger, der det nye sporet kobles på eksisterende dobbeltspor. Det skal også bygges nytt dobbeltspor på eksisterende trase mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og begge stasjonene skal oppgraderes. Forberedende arbeider er startet og planlagt byggestart for hovedarbeidene er høsten 2019. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og
reguleringsplan for planstrekningen.
Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig prosjekteringsleder. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Drammen

Arbeidsoppgaver

  • Bistå arbeidet med utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentrepriser på strekningen Drammen-Gulskogen
  • Påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger med fokus på fremdrift, faglige avklaringer og tverrfaglige grensesnitt
  • Arbeide tett med leder for prosjektering i prosjektet og være stedfortreder
  • Bistå kontraktsoppfølging og månedsrapportering
  • Bistå i beslutningsprosesser og bidra/lede koordineringsoppgaver eksternt og internt
  • Rapporterer til leder for prosjektering

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere relevant utdannelse innen bygg og anlegg (konstruksjon)
  • Min 5 års relevant ledererfaring fra entreprenør-, rådgiver eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen, fortrinnsvis innenfor samferdsel
  • Fordel med erfaring fra planlegging og utførelse av jernbanefaglige arbeider og planlegging av totalbrudd
  • Må ha kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser og oppbygging av kontrakter
  • Erfaring med oppfølging av Norsk Standard kontrakter for prosjektering og utførelsesentrepriser
  • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være flink til å samarbeide på tvers av faggrupper.
  • Være løsningsorientert, involverende og engasjert
  • Vi ønsker at prosjekteringsleder etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, og kan planlegge metodisk og systematisk i tråd med krav og frister.
  • Stillingen innehar roller som utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten og krever at du er fleksibel og kan gjøre de nødvendige prioriteringer i ditt arbeid for å oppnå konkrete mål og kvalitetsmessig gode resultater.
  • Det legges også vekt lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
  • Årsbillett på NSBs tog
  • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktpersoner

Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef
Telefonnummer: +47 913 25 084

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon