Prosjekteringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Experis leter etter deg som vil jobbe som Prosjekteringsleder/RIB. Du vil rapportere til daglig leder og stillingen vil være en del av selskapets lederteam.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede prosjekteringsprosessen med hovedfokus på råbygget.
 • Hovedansvar for å påse at prosjektet prosjekteres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, samt kontraktens spesifikke krav til kvalitet, plan og økonomi.
 • Prosjekteringsleder er kontrakteier for prosjekteringsgruppen.
 • Verifikasjon, avviksbehandling, endringshåndtering, forberede for FDV.
 • Korrespondanse og kontakt med hoved entreprenør, byggherre og rådgivergruppen.
 • Prosjekteringsleder vil sammen med daglig leder også ha ansvar for å ivareta forretningsmessige interesser i prosjekteringsarbeidet.

Kravspesifikasjoner:

 • Ingeniør eller Sivilingeniør innen bygg/anlegg, erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • God økonomi- og forretningsmessig forståelse
 • Grunnleggende forståelse og kunnskap om plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og offentlig saksgang.
 • Solid faglig kompetanse innenfor bygningsfag og bakgrunn fra bygge bransjen
 • Kunnskap om prosjekteringsprosessen og det å jobbe i/mot prosjekteringsgruppen
 • Gjerne innsikt i ulike fagområder som f.eks. geoteknikk, konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, tekniske fag og arkitektfaget.
 • Kjennskap til forskjellige prosjekteringsverktøy og BIM

Vi ser etter deg som har erfaring fra:

 • Erfaring som prosjekteringsleder hos entreprenør/byggherre og/eller rådgiver med fokus på råbygg/RIB.
 • Må ha minimums 2 års relevant erfaring og minimum 5 år i bransjen
 • Bred erfaring som rådgiver eller annen funksjon som jobber tett opp mot prosjekteringsprosessen kan kompensere for kravet om erfaring som prosjekteringsleder.
 • Gjerne erfaring som prosjekteringsleder på større byggeprosjekter, både innenfor næring og bolig.
 • Erfaring med utarbeidelse og etterlevelse av fremdrift- og dokumentplaner i prosjekt.

Personlige egenskaper

 • Samhandle og prestere; skaper nettverk og kommuniserer effektivt. Lykkes med å påvirke andre. Forholder seg til andre på en sikker og avslappet måte.
 • Har en klar analytisk tankegang.
 • Foretar rasjonelle vurderinger på grunnlag av tilgjengelig informasjon og analyse.
 • Planlegger på forhånd og arbeider på en systematisk og organisert måte

Kontaktpersoner

Erik Skjørtvedt Løvstad