Prosjekteringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

For å styrke vår kapasitet og kompetanse innen prosjektering og prosjektutvikling vil vi nå utvide vårt team med en prosjekteringsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjekteringsgruppen i alle faser av prosjektet: prekvalifisering, tilbudskonkurranse, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.  
 • Være en aktiv pådriver for å utarbeide sikre og byggbare løsninger iht. Hæhres beste praksis for prosjektgjennomføringen
 • Sikre at prosjektet får en utforming og kvalitet som er i tråd med forutsetningene i kontrakt, lover, forskrifter og Hæhres styringssystem
 • Følge opp fremdrift og økonomi i prosjekteringen, og påse at nødvendige korrigerende tiltak gjennomføres
 • Dokumentere endringer i prosjektet i samarbeid med prosjektledelsen
 • Være bindeledd mellom Hæhre, rådgivere, underentreprenører og byggherre

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du er grunnleggende åpen, nysgjerrig, kreativ og løsningsorienter på nye arbeidsmåter, og finne de gode, sikre og effektive løsningene
 • Har stor arbeidskapasitet, er lojal og er vant til å overholde tidsfrister i hektiske prosjekter
 • Gode samarbeidsevner med de ulike aktørene i et prosjekt; prosjektorganisasjonen, rådgivere, entreprenører, byggherre og øvrige interessenter
 • Har god innsikt i økonomi, tilbudsarbeid, kalkulasjon og kontraktsoppfølging i store og komplekse prosjekter
 • Tenker helhetlig, har god prosjektforståelse og evne til å analysere, strukturere og prioritere oppgaver
 • Er selvstendig, ansvarsbevisst, handlekraftig og har en høy gjennomføringsevne
 • Kommuniserer klart og tydelig, setter tydelige mål og rammer og leder prosjekteringsgruppen iht. prosjektets mål og rammer
 • Er ingeniør/sivilingeniør med 5 års relevant erfaring fra bygg eller anlegg, og har praktisk erfaring fra arbeid på større prosjekter, gjerne som anleggsleder eller prosjektleder.
 • Har kjennskap og mestrer å bruke relevant programvare som Office, Novapoint, Autocad, Gemini mm

Vi tilbyr:

 • En sterk bedriftskultur, med fokus på drive, samarbeid, lønnsomhet og stolthet
 • Du vil bli en del av Norges mest ekspansive entreprenørkonsern
 • Konkurransedyktige betingelser, muligheter for medarbeiderskap i bedriften gjennom aksjekjøp
 • Korte beslutningslinjer
 • Gode HMS og KS-rutiner
 • Et sted hvor måloppnåelse og gode resultater feires
 • Gode opplæringssystemer og muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Martin Melander
Peronaleder
E-postadresse: martin.melander@akh.no
Telefonnummer: (+47) 941 92 575
Tor Kleiven
Fagleder, Prosjekteringsledelse
E-postadresse: Tor.kleiven@akh.no
Telefonnummer: +47 488 98 486

Hvem er Hæhre Entreprenør AS?

Hæhre Entreprenør AS håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende! 

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter for blant annet Nye Veier og Statens Vegvesen rundt om i hele landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.