Prosjekteringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.

I 2018 er forventet produksjon ca 1 milliard kroner og totalt er prosjektporteføljen på ca 8 milliarder kroner. Prosjektene våre har stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement, og du vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Infrastrukturprosjekter er geografisk delt i en avdeling i Oslo med ca.35 medarbeidere og en avdeling i Trondheim med ca.30 medarbeidere.

Vi søker nå etter en erfaren prosjekteringsleder til vår avdeling i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjekteringen av ulike jernbaneprosjekter og sørge for at ulike fag i fellesskap kommer frem til den beste løsningen
 • Anbefale de beste tekniske løsninger basert på HMS, økonomi, kvalitet og tid
 • Ha ansvar for at nødvendige planer og beslutningsunderlag blir utarbeidet og at grensesnitt avklares
 • Kontrollere og følge opp at avvik og endringer behandles i henhold til Bane NORs prosedyrer
 • Ansvarlig for oppfølging og koordinering av teknisk dokumentasjon og sørge for god koordinering i både prosjekterings- og byggefase

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innen tekniske fag eller ingeniørutdannelse fra universitet eller høyskole
 • Lang erfaring som prosjektleder, prosjekteringsleder eller eventuelt byggeleder innenfor teknisk avanserte prosjekter
 • God forståelse for prosjektering og ulike tekniske løsning

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne, muntlig og skriftlig, på norsk
 • Positiv og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker
 • Selvstendig, ansvarsfull og kvalitetbevisst
 • Inneha en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater

Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i Bane NOR
 • Dyktige kolleger og engasjerte fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Stine Wist
Telefonnummer: (+47) 97426348

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon