Prosjekteringsleder til Utbyggingsprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til våre utbyggingsprosjekter søker vi nå etter flere skarpe hoder til alle prosjektroller, kommunikasjon og BIM.

Vi har et sterkt byggherremiljø med mange dyktige mennesker og stort mangfold. Organisasjonen er lettbeint med fokus på kompetansebygging og utvikling for å gjennomføre prosjektene og løse samfunnsoppgaven på best mulig måte.

Les mer om våre prosjekter her

Ansvar og hovedoppgaver: 

Som prosjekteringsleder har du ansvar for å organisere, lede og styre prosjekteringsarbeidet i alle fasene i et prosjekt. Du skal utarbeide og følge opp kontrakter med rådgivere, og sikre at prosjekteringsarbeidet blir utført i henhold til Sporveiens styringssystem, teknisk regelverk og eksterne krav. Du vil være bindeleddet mellom byggherre, rådgiver, brukergrupper og offentlige etater. Det er viktig at du sørger for involvering av relevante faginstanser internt og eksternt for å håndtere grensesnitt og sikre helhetlige løsninger. Vi ønsker at du skal være en pådriver for at beslutninger tas som er nødvendige for at prosjekteringen skal kunne oppfylle sine mål- og kvalitetskrav. Vi er opptatt av læring på tvers i organisasjonen og vil at du skal bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring.

Kvalifikasjoner:

  • Sivilingeniør/ingeniør med relevant fagkrets (bygg og anlegg, jernbanefag, lavspent elkraft/sterkstrøm, signal, kybernetikk)
  • Minimum 5 års erfaring fra prosjektering og prosjekteringsledelse av bygg- og anleggsprosjekter, fordel med erfaring med 3D- og BIM-prosjektering og gjennomføring
  • Ønskelig med god kjennskap til krav og standarder innenfor bygging av jernbaneanlegg
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er en god prosjekteringsleder og motiveres av å nå resultater. Du tar initiativ, er ansvarsbevisst, har fokus på kvalitet og med god gjennomføringsevne. Som prosjekteringsleder i Sporveien må du ha evne til å koordinere og prioritere oppgaver, samt kommunisere og samarbeide godt med andre på tvers av fag og bakgrunn. Det er viktig at du beholder roen i hektiske situasjoner og er fleksibel og løsningsorientert.

Hvorfor Sporveien:

  • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
  • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
  • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 16 år)

Det er viktig at du kan identifisere deg med å være en kulturbærer av våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende.  

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
HR/Rekruttering
Mobil: 975 96 270
Hild Andreassen Kollien
Leder prosjekt og byggeledelse

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.