Prosjekteringsleder teknisk plan

Stillingsbeskrivelse

 

Vil du være med og planlegge nytt dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer?

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for de største jernbaneprosjektene i Bane NOR, og har en av Norges største porteføljer med store prosjekter. Prosjektporteføljen på ca. 240 milliarder kroner inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, dobbeltspor på Østfold-, Vestfold- og Dovrebanen, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er planlegging prioritert i første seksårsperiode.
Vi planlegger nå nytt dobbeltspor på Dovrebanen mellom Hamar og Lillehammer og dette er en mulighet for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å bedre togtilbudet på Østlandet, som en del av InterCity-utbyggingen. Som prosjekteringsleder teknisk plan vil du lede arbeidet med hovedplan for det nye dobbeltsporet.

I Bane NOR vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med et viktig samfunnsansvar.  Du vil jobbe med dyktige kollegaer i et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter. Avhengig av kvalifikasjoner og interesse vil det være mulig å følge prosjektet inn i byggefase, eventuelt gå inn i nye planleggingsoppgaver når planfasen er avsluttet.

Stillingen rapporterer til prosjektleder.

Arbeidssted er Stangeveien 109 på Hamar eller Schweigaardsgate 33 i Oslo, avhengig av ditt bosted.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre prosjektering av tekniske løsninger for ny jernbane mellom Brumunddal og Lillehammer med tilhørende tekniske anlegg, i første omgang på nivå teknisk hovedplan
 • Sørge for at samtlige tekniske fag er koordinert og prosjektert på tilstrekkelig detaljert nivå i gjeldende fase, og for grensesnitt mot offentlig planlegging
 • Bidra til at løsningene som anbefales er kostnadseffektive
 • Styre rådgiverkontrakter tilknyttet planleggings og prosjekteringsfasen
 • Bistå i planprosess mot offentlige myndigheter
 • Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeidet som utføres
 • Koordinering mot tilgrensende prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder
 • Minimum tre års erfaring fra prosjekt i byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av prosjekteringskontrakter er en fordel
 • Gjerne med erfaring fra teknisk hovedplan, detaljplan eller byggefase i samferdselsanlegg

Personlige egenskaper

 • Du er interessert i samferdselsprosjekter, og ønsker bidra til gode og helhetlige løsninger
 • Du samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med andre relevante aktører
 • Du er strukturert med evne til å gjennomføre
 • Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personal billett med VY sine tog

Kontaktpersoner

Lars Eide
Prosjektsjef Intercity Dovrebanen
E-postadresse: lars.eide@banenor.no
Telefonnummer: 958 55 118
Sigbjørn Korsgård
Ass prosjektsjef
Telefonnummer: 971 14 951

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger