Prosjekteringsleder teknisk plan Sandnes - Nærbø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Prosjekteringsleder teknisk plan for nytt dobbeltspor Sandnes – Nærbø

Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur.

Porteføljen inkluderer flere prosjekter i Bergens- og Stavangerområdet samt blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store plan- og utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen og flere plan- og byggeprosjekter står for tur i årene fremover. Dette omfatter utvidelse av godsterminalen i Bergen, reguleringsplan for fellesprosjektet med Statens vegvesen på strekningen E16/Vossebanen Arna- Stanghelle og nå også kommunedelplan for nytt dobbeltspor Sandnes - Nærbø.

I Utbygging Vest/Midt har vi et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 90 medarbeidere.

Sandnes – Nærbø prosjektet omfatter valg av korridor for nytt dobbeltspor fra Skeiane nord til Nærbø i sør. Arealavklaringen skal forankres gjennom kommunedelplan med konsekvensutredning. Strekningen er 22 km lang, går gjennom fem kommuner og har seks stasjoner. Vi søker nå en prosjekteringsleder teknisk plan til Sandnes – Nærbø prosjektet som vil få ansvar for teknisk hovedplan med tilhørende utredninger.

Prosjekteringsleder teknisk plan skal lede arbeidet med utarbeidelse av det teknisk beslutningsgrunnlag for nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø.

Vi håper nettopp du tar utfordringen og har lyst til å bli med på laget. Vi ønsker kandidater som kan være med og sette sitt preg på prosjektet både faglig og sosialt.

I Sandnes – Nærbø prosjektet, i Utbygging Vest/Midt og i Bane NORs basisorganisasjon vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med dyktige kolleger og et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter.

Arbeidssted vil være på Bryne og en del av arbeidet vil kunne utføres fra Utbygging Vest/Midts kontorer i Bergen. Mye møtevirksomhet vil også skje ved planstrekningen. Det må derfor regnes med reisevirksomhet.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef for Sandes – Nærbø prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre prosjektering av tekniske løsninger for ny jernbane mellom Sandnes og Nærbø med tilhørende tekniske anlegg, på nivå teknisk hovedplan.
 • Sørge for at samtlige tekniske fag er koordinert og prosjektert på tilstrekkelig detaljert nivå i gjeldende fase, og for grensesnitt mot offentlig planlegging
 • Bidra til at løsningene som anbefales er kostnadseffektive og byggbar
 • Styre rådgiverkontrakter tilknyttet planleggings- og prosjekteringsfasen
 • Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeidet som utføres av rådgiver
 • Koordinering mot tilgrensende prosjekter
 • Bidra i prosjektet med innspill til risiko, framdriftsplaner, analyser og rapportering

For stillingen vil oppgaver og organisering kunne endres utover i prosjektperioden.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen bygg og anlegg eller relevante fagområder
 • Minimum fem års erfaring fra tverrfaglig prosjekteringsledelse av jernbaneanlegg i teknisk hovedplan eller teknisk detaljplan, gjerne også byggeplan eller byggefase i samferdselsanlegg
 • Erfaring fra oppfølging av rådgiver, administrering av prosjekteringskontrakter og oppfølging av fremdrift og kvalitet iht. kontrakt med rådgiver
 • Kjennskap til digital planlegging, 3D/BIM verktøy, og bruk av dette i prosjekter
 • Gode språklige ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er interessert i samferdselsprosjekter, og har et ønske om å bidra til gode og helhetlige løsninger
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt i prosjektet og med andre relevante aktører
 • Du er en strukturert person med evne til å gjennomføre, liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Årsbillett på VYs tog

Kontaktpersoner

Erik P. Johansen
Prosjektsjef
Telefonnummer: 40436973

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger