Prosjekteringsleder Sørli-Åkersvika

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden

For strekningen Kleverud - Åkersvika er det nå behov for prosjekteringslederl. Stillingen rapporterer til prosjektleder.

Stasjoneringssted vil være Oslo/Tangen/Stange.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av rådgivers arbeid med konkurransegrunnlag
 • Ansvar for utarbeidelse av tekniske funksjonsbeskrivelser
 • Oppfølging av fredrift og kvalitet hos rådgiver
 • Oppfølging av teknisk grensesniitt
 • Bidra ved utarbeidelse av tilbuds- og kontraktsutforming, samt oppfølging av rådgiverkontrakter
 • Koordinere prosjektets interne fagressurser
 • Oppfølging av totalentreprenørens prosjektsteam i byggefasen
 • Kontrollere og følge opp at avvik og endringer behandles i henhold til Bane NORs prosedyrer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra univeristet eller høyskole, gjerne master. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Minimum 5 års erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherre
 • Kjennskap til totalentrepriserkontrakter er en fordel
 • Dokumnterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Beherske nødvendige dataverktøy

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert, involvernde, struktrertog analytisk
 • Tåler å arbeide under press
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Gunnar Sletten
Telefonnummer: 95181301

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon