Prosjekteringsleder signal

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tidenes jernbanesatsing skjer nå, og for å løse morgendagens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte har vi behov for flere dyktige prosjekteringsledere. Du vil raskt bli en del av ett eller flere tverrfaglige prosjekter i en variert portefølje. Vi bidrar inn i mange viktige prosjekter som sørger for at eksisterende systemer fungerer best mulig. Samtidig er vi på vei inn i en jernbanerevolusjon med Norges største digitaliseringsprosjekt ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Over de neste ti årene skal vi foreta en reise med ny signalteknologi (ERTMS) over hele landet. Underveis skal vi også vedlikeholde og forbedre dagens signalanlegg. Vil du være med? Din kompetanse blir vår viktigste ressurs, derfor legger vi stor vekt på kompetanseutvikling fra første dag. Det som kjennetegner oss er at vi er levende opptatt av faget vårt og verdsetter vårt gode arbeidsmiljø preget av samarbeid og kunnskapsdeling.

Arbeidssted kan være Oslo, Porsgrunn eller Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og lede det tverrfaglige teamet fra tidlig fase design til idriftsettelse av kontrollsystemene for togfremføring.
 • Ansvar for fremdrift, økonomi og leveranser for tildelte prosjekter.
 • Være signalfagets kontaktperson mot prosjektet og delta i tverrfaglig prosjektarbeid.
 • Gjennomføre prosjekteringsmøter med fokus på fremdrift, kost og kvalitet, samt faglige avklaringer og grensesnitt mellom de ulike jernbanefagene.
 • Bistå i beslutningsprosesser hvor alle behov og ønsker blir ivaretatt, og dokumentert.
 • Bidra/lede interne koordineringsoppgaver og forbedringsprosjekter.
 • Bidra inn i prosessen for systemanskaffelser og oppfølging av systemleverandør

 Kvalifikasjoner

 • Master/Bachelor (ingeniør/sivilingeniør) innen relevante fag som f.eks. elektro, automasjon eller elektronikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Erfaring fra følgende er en fordel:

 • Prosjekterfaring fra eksempelvis kontroll-, styrings-, signal-, IKT- eller overvåkningssystemer
 • Byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen, gjerne innenfor jernbane
 • Ledelse av prosjekteringskontrakter og oppfølging av leverandør.

Bane NOR samarbeider med en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har god leveringsevne og som er strukturert og fokusert. I de fleste oppgaver samarbeider vi i prosjekter - derfor er det viktig at du er flink til å kommunisere og at du liker å jobbe i team, samt at du også kan jobbe godt selvstendig når det trengs. Vi er opptatte av å være i kontinuerlig endre og tilpasse oss - det ønsker vi at du også er.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver 
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer 
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid) 
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog 

Kontaktinformasjon

Øystein Larsen, Seksjonsleder – Portefølje KV-IKT - Leveranser. Mobil: 916 56 404
Henning Andenæs, Fagansvarlig signal og tele. Mobil: 922 38 508 

Kontaktpersoner

Henning Andenæs
Fagansvarlig signal og tele
Telefonnummer: +47 922 38 508
Øystein Larsen Mobil
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 916 56 404

Hvem er Bane NOR - ?

Bane NOR er et statsforetak som planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem, og skal legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.