Prosjekteringsleder signal Sørli-Åkersvika

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

For strekningen Kleverud - Åkersvika er det nå behov for prosjekteringsleder signal. Stillingen rapporterer til prosjektleder.

Stasjoneringssted vil være Oslo/Tangen/Stange.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og styre Signalprosjektering i plan- og byggefaser
 • Planlegge og følge opp aktiviteter
 • Besørge at prosjektdokumentasjon, slik som alle nødvendige planer og beslutningsunderlag, utarbeides
 • Sørge for at det er tilstrekkelige ressurser til å utføre pålagte og planlagte oppgaver
 • Ivareta grensesnitt og forestå koordinering mot øvrige aktiviteter
 • Bistå med fasilitering av møter ved behov
 • Ivareta budsjett og fremdrift i forhold til overordnede planer
 • I tillegg til nevnte oppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning som sivilingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis innen elektro
 • Relevant erfaring i tillegg til utdanning av kortere varighet, vil kunne bli vurdert å Kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjekt- eller prosjekteringsledelse i byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • God økonomiforståelse
 • God kompetanse i bruk av IT-verktøy
 • Kjennskap til Bane NORs programvarebaserte signalanlegg vil være en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Vi søker en faglig sterk prosjekteringsleder signal, som kan planlegge arbeidet både på kort og lang sikt
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være resultatbevisst og ha evne til å levere til rett tid med høy kvalitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Andrew Croucher
Telefonnummer: 418 40 553

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon