Prosjekteringsleder (PRL)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker etter en erfaren prosjekteringsleder (prosjektleder prosjektering) for arbeid i Statsbyggs mange og spennende prosjekter i inn- og utland. Personer med annen bakgrunn som f.eks. prosjektleder, byggeleder, prosjekteringskoordinator (PGK) eller fagekspert kan også være aktuelle for stillingen.

 

Hovedoppgaven er å sikre fremdrift, kost og kvalitet for prosjekteringsprosessen. Prosjekteringslederne skal følge prosjektene fra tidligfase frem til vellykket overtakelse av bruker og driftsorganisasjon. Stillingen ligger i seksjon for prosjekteringsledelse med 19 ansatte, derav 10 prosjekteringsledere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjekteringsarbeidet fra byggherresiden
 • Kontraktansvar for prosjekteringsgruppen
 • Styre Statsbyggs interne fagressurser i prosjektene
 • Sikre at Statsbyggs interne krav til bl.a. arealbruk, BIM, miljø, LCC og sikkerhet følges
 • Sikre at forvaltning og drift involveres godt i prosjektene
 • Lede beslutningsprosessene ovenfor brukerne

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå utover bachelor.
 • Erfaring fra både prosjekteringsarbeid og fra praktisk gjennomføring av byggeprosjekter.
 • Kunnskap om Plan- og bygningsloven, byggherreforskriften og relevante standarder er ønskelig.
 • God tverrfaglig forståelse.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • For stilling som senioringeniør/sjefingeniør kreves lang relevant erfaring.

 

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert.
 • Gode lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Serviceinnstilt og omstillingsvillig.
 • Trives med utfordrende oppgaver i en til tider hektisk hverdag.

 

Vi tilbyr

 • Anledning til å arbeide med spennende, varierte og utfordrende prosjekter i hele Norge og i utlandet.
 • En selvstendig og ansvarsfull rolle for en av Norges mest profesjonelle byggherrer.
 • Arbeid i et sterkt og spennende fagmiljø.
 • Faglig og personlig utvikling gjennom arbeid i utfordrende prosjekter og kursing.
 • Sentrale lokaler i Byporten, ved Oslo S.
 • Hyggelige arbeidsmiljø, overtidsbetaling, god pensjons- og forsikringsordning, fleksitid og støtteordninger for trening.
 • Stillingen plasseres i statens lønnsregulativ i kode 1181/1088 senioringeniør/sjefingeniør fra kr 623 900,- til 910 900,-, eller i kode 1087 overingeniør fra kr 558 500,- til 623 900,-. Lønnsinnplassering er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Osmund Skorge
Telefonnummer: (+47) 924 04 957

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger