Prosjekteringsleder - Plan og Utbygging Vest 1

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I divisjon drift og vedlikehold har vi ansvar for planlegging og bygging av ulike investerings- og utbedringsprosjekt på riksvegnettet. Det er eit variert spenn i våre prosjekt, mellom anna skredsikring, tiltak for trafikksikkerhet og framkomst, kollektivtiltak og bygging av ny vei.

I seksjon plan og utbygging vest 1 søker vi etter deg som er nyutdannet ingeniør innen bygg- og anleggsfaget, helst med fordypning i vegplanlegging. Du vil jobbe som prosjekteringsleder i våre prosjekt og jobbe tett sammen med flere av våre prosjekt- og byggeledere.

Kontorsted vil være Bergen eller Leikanger og prosjekta vil være i hele vårt geografiske område.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede og koordinere fagområder innen veg- og gateprosjektering
 • Styre og gjennomføre prosjekteringsmøter
 • Være en pådriver for modellbasert planlegging og gjennomføring av våre prosjekt og drive vegplanlegging i egenregi
 • Sørge for at byggeplan og konkurransegrunnlag for anbudskonkurranser blir utarbeidet i tråd med bestilling
 • Du vil være prosjektlederens nærmeste medarbeider i denne fasen og ha ansvar for daglig styring av prosjektgruppa for prosjekteringsfasen
 • Du vil også følge opp HMS iht. gjeldende krav, styre framdrift og kvalitet i samsvar med bestillingen.
 • Planavklaringer i byggefasen. Være bindeledd mellom byggeledere og konsulenter ved revisjoner og suppleringer av byggeplaner

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss en medarbeider som er nyutdannet ingeniør med utdanning innen vegplanleggingsfag. Du vil bli en del av teamet vårt og få god mulighet til å få erfaringsutveksling fra våre erfarne medarbeidere. Det er en fordel med kunnskap og vilje til selv å gjennomføre noe vegplanlegging.

Du må være lærevillig og ta initiativ til å tilegne deg ny kunnskap og sette deg inn i nye rutiner. Det må regnes med noe reisevirksomhet i denne stillingen. 

Fordi du må ferdes til og fra våre prosjekt med bil, er det nødvendig med førerkort klasse B

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Tone Anette Espe.

Kontaktpersoner

Tone Anette Espe
Seksjonsleder
E-postadresse: tone.espe@vegvesen.no
Telefonnummer: +47 959 48 075

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger