Prosjekteringsleder offentlig plan

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå Prosjekteringsleder offentlig plan (arealplanlegger) til å lede arbeidet med hovedplan/ kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv. Stillingen er nyopprettet.
Dette er muligheten for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å forbedre togtilbudet på Østlandet, som en del av InterCity-utbyggingen.

For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er planlegging av denne strekningen prioritert i første seksårsperiode.
Bane NOR har ansvaret for planleggingsoppgaven. Dette arbeidet kan du være med å lede. Prosjektet vil tilhøre enheten Plan og utredning i Utbyggingsdivisjonen. Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger med tilhørende knutepunkter og serviceanlegg for togtrafikk i Bane NOR, og har en prosjektportefølje som blant annet inkluderer InterCity, Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og ny jernbanetunell gjennom Oslo..

I prosjektet og Plan og utredningsavdelingen vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med dyktige kollegaer og et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter. Avhengig av kvalifikasjoner og interesse vil det være mulig å følge prosjektet inn i byggefase, eventuelt gå inn i nye planleggingsoppgaver når planfasen er avsluttet.

Stillingen rapporterer til Prosjektleder.
Arbeidssted er Oslo, med mulighet for å sitte noe på Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med KU
 • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
 • Tilrettelegge for gode informasjons og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen. Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av kommunedelplan, KU, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht kontrakt
 • Oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden

Ønskede kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til Plan og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av store byutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak
 • Kunnskap og interesse for samspillet mellom samferdselstiltak og byutvikling. Det er ønskelig med erfaring fra prosessledelse.
 • Høyere utdanning innen arealplanlegging, siv.ing/ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Minimum fem års erfaring fra planprosjekter
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

Personlige egenskaper

 • Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Interesse for planprosesser, styring av store prosjekter, kollektivtransport og miljø, byutvikling og kommunikasjon
 • Ønsker om å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Er samfunnsengasjert, strukturert, og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Lars Eide
Prosjektsjef Intercity Dovrebanen
E-postadresse: lars.eide@banenor.no
Telefonnummer: 958 55 118

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon