Prosjekteringsleder offentlig plan Sandnes - Nærbø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur.

Porteføljen inkluderer flere prosjekter i Bergens- og Stavangerområdet samt blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store plan- og utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen og flere plan- og byggeprosjekter står for tur i årene fremover. Dette omfatter utvidelse av godsterminalen i Bergen, reguleringsplan for fellesprosjektet med Statens vegvesen på strekningen E16/Vossebanen Arna- Stanghelle og nå også kommunedelplan for nytt dobbeltspor Sandnes - Nærbø.

I Utbygging Vest/Midt har vi et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 90 medarbeidere. Sandnes – Nærbø prosjektet omfatter valg av korridor for nytt dobbeltspor fra Skeiane nord til Nærbø i sør. Arealavklaringen skal forankres gjennom kommunedelplan med konsekvensutredning. Strekningen er 22 km lang, går gjennom fem kommuner og har seks stasjoner.

Vi søker nå en prosjekteringsleder offentlig plan til Sandnes – Nærbø prosjektet som vil få ansvar for utarbeidelsen og gjennomføring av kommunedelplan og konsekvensutredning. Prosjekteringsleder offentlig plan skal fungere som assisterende prosjektsjef og bistå prosjektsjef i gjennomføring og koordinering av den offentlige planprosessen, samt koordinere utarbeidelse av beslutningsgrunnlaget.

Vi håper nettopp du tar utfordringen og har lyst til å bli med på laget. Vi ønsker kandidater som kan være med og sette sitt preg på prosjektet både faglig og sosialt.

I Sandnes – Nærbø prosjektet, i Utbygging Vest/Midt og i Bane NORs fagenhet Plan og portefølje vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med dyktige kolleger og et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter.

Arbeidssted vil være på Bryne og en del av arbeidet vil kunne utføres fra Utbygging Vest/Midts kontorer i Bergen. Mye møtevirksomhet vil også skje ved planstrekningen. Det må derfor regnes med reisevirksomhet.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef for Sandes – Nærbø prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning (KU)
 • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
 • Tilrettelegge for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen.
 • Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av kommunedelplan, KU, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht. kontrakt med rådgiver
 • Koordinering mot tilgrensende prosjekter
 • Bidra i prosjektet med innspill til risiko, framdriftsplaner, analyser og rapportering

For stillingen vil oppgaver og organisering kunne endres utover i prosjektperioden. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen arealplanlegging, sivilingeniør/ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Inngående kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • God forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • Erfaring fra komplekse planprosesser tilknyttet store samferdselstiltak
 • Erfaring fra oppfølging av rådgiver og administrering av prosjekteringskontrakter er ønskelig
 • Interesse og kunnskap om samspillet mellom jernbaneutbygging og stedsutvikling
 • Kjennskap til digital planlegging, 3D/BIM verktøy, og bruk av dette i prosjekter
 • Minimum fem års erfaring fra planprosjekter
 • Gode språklige ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er interessert i samferdselsprosjekter, og har et ønske om å bidra til gode og helhetlige løsninger
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt i prosjektet og med andre relevante aktører
 • Du er en strukturert person med evne til å gjennomføre, liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Årsbillett på VYs tog

Kontaktpersoner

Erik P. Johansen
Prosjektsjef
Telefonnummer: 40436973

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger