Prosjekteringsleder offentlig plan og arealplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Gjennom InterCity-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Har du lyst til å være med på dette sammen med noen av våre beste jernbaneplanleggere har du muligheten til det nå!

Vi søker prosjekteringsledere offentlig plan og arealplanleggere til enheten Plan og utredning, Østfoldbanen og Dovrebanen Enheten er ansvarlig for utredning og tidlig planfase av disse prosjektene.

Stillingsressursene skal bistå prosjektleder i gjennomføring av den offentlige planprosessen og utarbeidelse av teknisk grunnlag for kommunedelplanprosessen. Som del av vårt tverrfaglige prosjektteam vil du få varierte arbeidsoppgaver, og en unik mulighet til å bidra til utviklingen av framtidens transportsystem.

Stillingene rapporterer til prosjektsjef InterCity hhv Østfoldbanen og Dovrebanen.
Spesifiser i søknadsteksten hvilken av stillingene du er interessert i.

Arbeidssted Oslo. En del arbeid vil kunne utføres fra Hamar for Dovrebanen og Fredrikstad/Sarpsborg for Østfoldbanen. Mye møtevirksomhet vil også skje ved planstrekningen.

.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgaver arealplanlegger:
  • Gjennomføring av planarbeidet sammen med strekningens øvrige planleggere
  • Bistå i kommunikasjon med planmyndigheter og andre offentlige og private aktører
  • Bistå i tilrettelegging for gode informasjons
  • og medvirkningsprosesser
  • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan
  • og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen.
  • Inngå i prosjektsjefens team sammen med øvrige planleggere
  • Arbeidsoppgaver prosjekteringsleder offentlig plan:
  • Ansvarlig for utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med KU
  • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
  • Tilrettelegge for gode informasjons
  • og medvirkningsprosesser
  • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan
  • og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen. Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av kommunedelplan, KU, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver
  • Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht kontrakt
  • For begge stillingene vil oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden

Ønskede kvalifikasjoner

  • Inngående kjennskap til Plan
  • og bygningsloven
  • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av store byutviklingsprosjekter og/eller samferdselstiltak.
  • Interesse og kunnskap om samspillet mellom jernbaneutbygging og stedsutvikling
  • Høyere utdanning innen arealplanlegging, sivilingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
  • Erfaring fra planprosjekter og prosjektarbeid
  • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

Personlige egenskaper

  • Vi søker dere som har gode samarbeids
  • og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
  • Dere er fleksible, selvstendige og har stor arbeidskapasitet
  • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Gode lønns-, pensjons
  • og forsikringsvilkår
  • Personal billett med NSBs tog
  • Vi flytter inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S i 2019

Kontaktpersoner

Elisabeth Nordli
Prosjektsjef Intercity Østfoldbanen
Telefonnummer: 916 57 376
Lars Eide
Telefonnummer: 958 55 118

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon