Prosjekteringsleder løsmassetunnel

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover.

Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen stasjon og Skoger, der det nye sporet kobles på eksisterende dobbeltspor. Det skal også bygges nytt dobbeltspor på eksisterende trase mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og begge stasjonene skal oppgraderes. Forberedende arbeider er startet og planlagt byggestart for hovedarbeidene er høsten 2019. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.

Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter dyktige prosjekteringsledere. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen inngår i teamet UDK 02, bygging av løsmassetunnel. Arbeidssted er Drammen

Arbeidsoppgaver

  • Ansvar for å sikre at prosjektering av kontraktsarbeidene utføres iht. kontraktens spesifikasjoner og prosjektbestillingen.
  • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp totalentreprenørens prosjekteringsarbeider.
  • Ansvarlig for oppfølging og rapportering av teknisk utvikling, økonomi, fremdrift, kvalitet, omdømme og sikkerhet (SHA, RAMS).
  • Ivareta daglig oppfølging av prosjektressurser og sikre koordinering av arbeidsoppgaver i egen gruppe.
  • Kontrollere og følge opp at avvik, endringer behandles iht. gjeldende prosedyrer.
  • Bistå med oppfølging av delprosjektets usikkerhetsbilde.
  • Koordinere internt mellom prosjektering og bygging.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelser som Bachelor i industrifag/bygg, Master eller annen relevant fagbakgrunn. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn, kombinert med lang erfaring, vil bli vurdert.
  • Minimum 10 års erfaring fra entreprenør/prosjektering / utbygging som prosjektingeniør, prosjekteringsleder og/eller byggeleder
  • God generelle datakunnskaper og bruk av elektronisk verktøy som benyttes i bransjen, inkludert BIM for behandling av 3D data.
  • Fordel med geoteknisk bakgrunn eller bakgrunn fra betongkonstruksjoner.
  • God kjennskap til store prosjekter og god kontrakts forståelse
  • Erfaring fra oppfølging av totalentrepriser er en fordel
  • Erfaring fra jernbaneprosjekt vil være en fordel
  • Gode skriftlige og språklige kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper

  • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være flink til å samarbeide på tvers av faggrupper. Være løsningsorientert, selvstendig og engasjert.
  • Vi ønsker at du som prosjekteringsleder etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører arbeider strukturert og analytisk i tråd med krav og frister. Stillingen innehar roller som utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten og krever at du er fleksibel og kan gjøre de nødvendige prioriteringer i ditt arbeid for å oppnå konkrete mål og kvalitetsmessig gode resultater.
  • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
  • Årsbillett på NSBs tog
  • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktpersoner

Hanne A. Stormo
E-postadresse: stohan@banenor.no
Telefonnummer: +47 913 25 084
Knut Edmund Knutsen
Telefonnummer: +47 91 66 88 74

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon