Prosjekteringsleder Jernbaneteknikk

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Follobaneprosjektet.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt. 

Delprosjektet Innføring Oslo S utfører arbeidene knyttet til omlegging av dagens Østfoldbane for tilpassing til Follobanen sin trase og kobling av Follobanen til Oslo S.

Vår prosjekteringsleder innen jernbaneteknikk går over i annen stilling hos oss og vi søker derfor hennes etterfølger. Prosjekteringsleder jernbaneteknikk rapporterer til leder for jernbaneteknikk delprosjekt Innføring Oslo S. Arbeidssted er Oslo. Du blir del av et allsidig, tverrfaglig og engasjert prosjektteam på vel 30 stykker bestående av medarbeidere fra flere nasjonaliteter med bakgrunn fra både jernbane og andre bransjer. Sammen finner vi løsninger på komplekse problemstillinger i navet av norsk jernbane. Med høy byggeaktivitet på flere fronter er prosjektet i kontinuerlig endring. Dette bidrar til en spennende arbeidsdag.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre prosjektering av jernbaneteknikk, samt koordinere mot tele
 • og signalprosjekteringen og grensesnitt mot eksisterende anlegg på Oslo S og Østfoldbanen  
 • Gjennomføre faste prosjekteringsmøter med fokus på fremdrift, faglige avklaringer og grensesnitt mellom jernbanefagene  
 • Bistå i beslutningsprosesser hvor alle behov og ønsker blir ivaretatt, og dokumentert bidra i/lede interne koordineringsoppgaver  
 • Andre forefallende oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor/master (ingeniør/sivilingeniør) innen jernbanetekniske fag. Relevant erfaring innen faget kan kompensere for utdanningskravet
 • God kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet.
 • Kjennskap til Bane NOR sine brukerverktøy er en fordel.

Relevant erfaring fra:

 • byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • prosjektering av tverrfaglige jernbaneanlegg
 • ledelse av prosjekteringskontrakter og oppfølging av leverandør
 • erfaring med kontraktsoppfølging er en fordel

God formuleringsevne, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper. Du tar initiativ, er fleksibel og besluttsom. Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, tenker tverrfaglig og ser konsekvenser. Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater. Du har evne til å lede og inspirere dine medarbeidere.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et erfarent, men ungdommelig og tverrfaglig jernbaneteknisk fagmiljø.
 • Du vil arbeide med både EPC-kontrakter og gjennomføringsentrepriser i navet av norsk jernbane for å knytte Follobanen til dagens Oslo S.
 • Du vil få utfordringer og gode muligheter for personlig utvikling i et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Kontaktpersoner

Anne Marie Dyrøy
Telefonnummer: Tlf. 916 57 345
Erik Nyborg
Telefonnummer: Tlf. 456 16 376

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon