Prosjekteringsleder Jernbaneteknikk

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen og for detaljplanlegging av nye prosjekter i Vest/Midt Norge. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens vegvesen, E16/Vossebanen: Arna- Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 70 medarbeidere.

Det er behov for en eller flere prosjekteringsleder jernbaneteknikk for oppfølging av prosjekteringsrådgivere av jernbanetekniske anlegg. Det vil være en stilling som medfører å bygge stor forståelse for systemene som skal bygges. Mye av arbeidet vil være relatert til å få tekniske beslutninger på plass for at prosjektering skal kunne gjennomføres på kost og plan. Ved leveranser vil stillingene bistå med å kvalitetssikre både teknisk og at det er levert i henhold til plan. I byggefasen vil det være oppfølgingsarbeid relatert til prosjekterte løsninger.

Prosjekteringsleder vil ha et overordnet ansvar for å sikre at arbeid utføres i henhold til gjeldende styringssystemer. I tillegg vil prosjekteringsleder også ha et ansvar for å følge opp det kommersielle rundt prosjekteringskontrakter i samarbeid med prosjektleder prosjektering. Behovet vil være både for prosjektet Nygårdstangen–Bergen–Fløen og prosjektet Arna–Stanghelle. Begge disse prosjektene vil ha oppstart av prosjekteringskontrakter i 2019. Prosjekteringsleder vil måtte bistå prosjektet fra start til ferdig overlevert og idriftsatt anlegg.

Vi ønsker engasjerte kandidater som kan være med å sette sitt preg på prosjektet både faglig og sosialt.

Stasjoneringssted vil være Bergen. Etter byggestart kan det endres stasjoneringssted for prosjekteringsledere i Arna – Stanghelle prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for koordinering av jernbanetekniske fag, herunder ansvar for å prioritere anbefalt løsning på tvers av jernbanetekniske fag
 • Påse at jernbanetekniske anlegg prosjekteres i henhold til kontraktens krav og de tekniske føringene i Bane Nor
 • Koordinering av kvalitetssikring av leveranser fra prosjekterende
 • Delta i og eventuelt lede prosjekteringsmøter og samhandlingsmøter
 • Bidra i oppfølging av kontrakt og endringshåndtering
 • Bidragsyter ved prekvalifisering og evaluering nye prosjekteringskontrakter
 • Bidra til at anleggsområdene blir trygge arbeidsplasser
 • Koordinering av bemanning og kompetanse/interne fagressurser innenfor sitt ansvarsområde
 • Bidra til prosjektets usikkerhetsstyring
 • Ansvarlig for rapporter innenfor sitt ansvarsområde deriblant underlag til månedsrapporter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektering / utbygging av jernbanetekniske anlegg som prosjektingeniør, prosjekteringsleder og/eller byggeleder
 • Utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innen teknisk fag eller bred erfaring innenfor relevante jernbanetekniske fag.
 • Må ha jernbaneteknisk tverrfaglig kompetanse
 • Må ha kjennskap til Bane NORs tekniske regelverk
 • Må ha kjennskap til BIM/3D verktøy og bruk av dette i prosjektering
 • Bør ha kjennskap til og prosessforståelse relatert til RAMS
 • Det er en fordel med god kontraktsforståelse og tidligere erfaring/deltakelse i oppfølging av prosjekteringskontrakter

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Jobbe godt i team
 • Tåle å arbeide under press
 • God evne til å dokumentere og formidle skriftlig og muntlig
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Jostein Heimark
Prosjektleder prosjektering og fung. prosjektsjef NBF
Telefonnummer: 4804 2468

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon