Prosjekteringsleder jernbaneteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. Prosjektet knytter øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med i underkant av en time.

Vi søker prosjekteringsleder jernbaneteknikk. Vi ser etter deg som trives med nye utfordringer, og som søker spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver.

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre prosjektering av jernbaneteknikk fra Jong til Styggedalen inkludert grensesnitt mot eksisterende anlegg på Jong (Sandvika), samt ny stasjon på Sundvollen.
 • Utarbeidelse og oppfølging av nødvendige planer og beslutningsunderlag, samt bistå i forhold til planer for økonomi, fremdrift og kvalitet.
 • Gjennomføre faste prosjekteringsmøter med fokus på fremdrift, faglige avklaringer og grensesnitt mellom jernbanefagene
 • Bistå i beslutningsprosesser og bidra /lede interne koordineringsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor/master (ingeniør/sivilingeniør) innen jernbanetekniske fag. Dokumentert erfaring og resultater kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet
 • Relevant erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra prosjektering og bygging av jernbaneanlegg
 • Erfaring fra ledelse av prosjekteringskontrakter og oppfølging av leverandør
 • Erfaring med kontraktsoppfølging er en fordel
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du tar initiativ, er fleksibel og besluttsom. Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, tenker tverrfaglig og ser konsekvenser. Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Eivind Aslaksen Hamre
Telefonnummer: (+47) 92403652

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon