Prosjekteringsleder Jernbaneteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal bygge 14 km med nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker. Det nye sporet kobler seg på eksisterende spor ved Nykirke kryssningsspor i nord, og like nord for Barkåker i sør. Byggestart er planlagt ved årsskifte 2018/2019. I den forbindelse søker vi nå etter en prosjekteringsleder innen jernbaneteknikk. Prosjekteringsleder vil rapportere til Prosjektsjef. Arbeidssted vil være Tønsberg.

 

Arbeidsoppgaver

 • lede og styre den jernbanetekniske prosjekteringen i plan-byggefasen i samarbeid med prosjekteringsledere på øvrige fag
 • særlig ansvar i prosessen med avviksbehandling med rådgivere og entreprenører
 • ansvarlig for utarbeidelse av detalj- og byggeplaner, samt andre nødvendige planer og beslutningsunderlag
 • styre rådgiverkontrakter og rådgivers arbeid tilknyttet planleggings- og prosjekteringsfasen
 • følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeid som utføres
 • bistå med å utrede og anbefale tverrfaglige jernbanetekniske løsninger
 • bistå med gjennomføringen av RAMS prosessen i prosjekteringsfasen
 • bistå med nødvendig koordinering mot tilgrensende parseller og fagområder

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning som ingeniør eller tilsvarende innenfor gjeldene fagområde
 • minimum 5 års erfaring fra entreprenør-, rådgiver eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen
 • må ha erfaring fra jernbanefaglige planleggingsprosesser, erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel
 • må ha kjennskap til regelverk for offentlig anskaffelser og oppbygging av gode kontakter
 • må ha kjennskap til Bane NORs styringssystem
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne

 

Personlige egenskaper

 • du trives med teamarbeid i prosjekt og har evne til å lede, engasjere og motivere dine medarbeidere. I tillegg er du strukturert, ryddig og har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv
 • du tenker tverrfaglig og ser konsekvenser
 • vi vektlegger lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre kjerneverdier; åpen, profesjonell og engasjert

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår

Kontaktpersoner

Lars Tangerås
Telefonnummer: 91675735

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon