Prosjekteringsleder forberedende arbeider

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

For innføring av ERTMS er det behov for en tverrfaglig prosjekteringsleder for forberedende arbeider («Civil Works»). Forberedende arbeider inkluderer blant annet føringsveier for kabler, strømtilførsel for nye installasjoner og tilrettelegging for nye tekniske hus. I tillegg har Civil Works ansvar for rivning og fjerning av signalteknisk utstyr som fases ut. Prosjekteringslederen vil ha en viktig rolle for å sikre enhetlige og robuste løsninger for prosjekteringsarbeidet. Inkludert i dette vil det være et ansvar for koordinering og oppfølging av ressurser, håndtering av omfang, samt fremdriftsplanlegging.

 

Arbeidsoppgaver

 • organisere, lede og styre prosjekteringsarbeidet
 • delta i utarbeidelsen av kontraktsgrunnlag
 • håndtere omfang og fremdrift
 • delta i evalueringen av tilbydere
 • oppfølging og koordinering av entreprenør i produksjonsfase
 • koordinere og forankre løsninger med andre interessenter i Bane NOR (f.eks. banesjef)
 • håndtere grensesnitt med tilstøtende fag
 • sikre at planleggingen oppfyller RAMS-krav, samt er i henhold til teknisk regelverk
 • utarbeide tverrfaglig detalj- og byggeplaner
 • utarbeide kostnadsoverslag og fase- og fremdriftsplaner
 • delta på befaringer for den aktuelle strekningen
 • lede og delta på prosjektmøter, analyser og workshops
 • sikre at arbeid blir utført i henhold til Bane NORs styringssystem

   

  I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan det bli aktuelt med arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet som ikke er spesifisert, eller som av ressurshensyn er nødvendige å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende. Lang relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning
 • erfaring som prosjekteringsleder fra større prosjekt
 • god kunnskap om entreprisekontrakter
 • kjennskap til relevante forskrifter og standarder
 • kjennskap til Bane NORs teknisk regelverk anses som en fordel
 • kjennskap til byggtekniske løsninger anses som en fordel
 • meget god muntlig og skriftlig formuleringsevene på norsk og engelsk formuleringsevne

 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • strukturert og systematisk arbeidsmetodikk
 • ansvarsbevisst, målrettet og initiativrik

 

Vi tilbyr

 • du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver
 • en unik mulighet til å bidra i ett av de største teknologiske prosjektene i Norge
 • godt arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Carl Anders Pettersen
Telefonnummer: 95430627

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon