Prosjekteringsleder for hovedvegprosjektene i Miljøpakken

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en selvstendig, initiativrik og leveringsdyktig prosjekteringsleder

Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Mellom 2010 og 2025 investeres ca. 15 milliarder kroner i bedre veger, billigere og raskere buss, flere gangveger og sykkelveger, mindre støy, bedre trafikksikkerhet og trivelige miljøgater. Statens vegvesen er byggherre for prosjekter på riksveg og fylkesveg

I Prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region midt har vi nå ledig stilling som prosjekteringsleder for hovedvegprosjektene i Miljøpakken i Trondheim.

På Sluppen prosjekteres nå ny bru (Nydalsbrua) med tilhørende vegsystem. Krysset på sluppen skal bygges om og E6 skal utvides med kollektivfelt mellom Sluppen og Tonstad.

Når bygging starter kan det bli aktuelt å følge opp i byggefasen. Kontorsted er på prosjektkontoret på Tiller.

Mer informasjon om Miljøpakken i Trondheim finner du på miljopakken.no

 

Hva skal du jobbe med?

Prosjekteringslederen vil lede arbeidet med prosjekteringen og følge opp arbeidet mot konsulenter samt sørge for å koordinere mot kommunen, grunneiere, andre etater og utbyggere. Prosjekteringsarbeidet og bygging vil strekke seg over flere år.

 

Hvem er du?

Det kreves utdanning på universitet eller høgskolen innen relevant fagkrets, minimum 3 år. Det kreves også relevant fagbakgrunn og erfaring fra prosjektering eller bygging, gjerne også ledelse av store og kompliserte kontrakter.

 

Vi ønsker oss en medarbeider som:

  • har evne til kommunikasjon og samarbeid
  • er selvstendig, initiativrik og leveringsdyktig
  • bidrar til et godt og hyggelig arbeidsmiljø

 

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

 

Annet

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder Almar Aronsen på telefon 950 42 467

Kontaktpersoner

Almar Aronsen
prosjektleder
Telefonnummer: 950 42 467

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger