Prosjekteringsleder BIM

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover.
Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen stasjon og Skoger, der det nye sporet kobles på eksisterende dobbeltspor. Det skal også bygges nytt dobbeltspor på eksisterende trase mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og begge stasjonene skal oppgraderes. Forberedende arbeider er startet og planlagt byggestart for hovedarbeidene er høsten 2019. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.
Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig prosjekteringsleder for BIM. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye
ambisjoner. Arbeidssted er Drammen

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide tett med prosjekteringsledere og prosjektsjef.
 • Følge opp fremdrift og kvalitet iht rådgiverkontrakt og definert ansvarsområde BIM
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på modellbasert prosjektering
 • Lede og styre prosjektering innenfor definert ansvarsområde
 • Etablere og lede en BIM-gruppe i prosjektet med nødvendige ressurser
 • Samordne og styre rådgivere og prosjektmedlemmer i Bane NOR i funksjonell bruk av modeller
 • Bistår med teknisk og faglig BIM kompetanse både i forarbeidet til tilbudsfase og i prosjektgjennomføringen
 • Lede, planlegge, iverksette, gjennomføre, følge opp og koordinerer møter mellom Bane NOR og rådgiver
 • Lede utviklingen av en effektiv og praktisk gjennomføringsmodell for modellbasert prosjektering i prosjektet
 • Sørge for at det arrangeres brukerkurs i modellvisningsverktøy for interne ressurser.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som er relevant for stillingen
 • 2-5 års relevant erfaring fra rådgiver / entreprenør / byggherre
 • Det er ønskelig med 2-5 års erfaring fra sentrale roller innen BIM/3D i samferdselsanlegg.
 • God kunnskap til kjent programvare som benyttes i bransjen
 • Har stor interesse for 3D modellering og ny teknologi
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være flink til å samarbeide på tvers av faggrupper. Være løsningsorientert, kreativ og ha god teknisk innsikt. Du må ha evne til å ta initiativ og få ting til å skje.
 • Det legges også vekt lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktpersoner

Eirik E. Botnen Korsnes
E-postadresse: koreir@banenor.no
Telefonnummer: +47 476 23 608
Hanne A Stormo
E-postadresse: stohan@banenor.no
Telefonnummer: +47 913 25 084

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon