Prosjekteringsleder - betong og konstruksjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan og godkjent hovedplan for planstrekningen.

Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter:

• Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor til 350 m lange plattformer inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.

• Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen

• Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger

• Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen

• Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon

• Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor til 350 m lange plattformer .

Nå søker vi etter en prosjekteringsleder innen betong og konstuksjoner. Stasjoneringssted er Drammen.

Arbeidsoppgaver
 • Lede arbeidet med utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise for strekningen
 • Gulskogen - Drammen
 • Påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger og lede tverrfaglige gjennomganger
 • Delta i ulike analyser
 • Medvirkning til at krav i lover, forskrifter og standarder, herunder RAMS, SHA og HMS blir ivaretatt
 • Følge opp leverandører (kost og tid) og framdrift
 • Lede arbeidet med prosjektering i byggefasen, og bistå byggeledelsen med avklaringer og endringer
 • Delta ved kontrahering av entreprenører – gjennomføring av konkurranse herunder forhandlinger, evaluering og
 • tildeling
 • Lede prosesser med søknader og godkjenninger av offentlige tillatelser
Ønskede kvalifikasjoner
 • Ing. eller siv.ing. innen planlegging, bygg/anleggsfag eller tilsvarende
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektering og/eller bygging av store samferdselsprosjekter
 • Erfaring fra ledelse av store prosjekter, gjerne komplekse samferdselstiltak med mange aktører
 • Erfaring med faseplanlegging
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra jernbaneprosjekter er en fordel
 • God generell IKT kompetanse, kunnskap og erfaring om bruk av 3D i prosjektering er svært ønskelig
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Du er strukturert og ryddig, med analytiske evner
 • Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv
 • Du har evnet til å tenke tverrfaglig og se konsekvenser
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen,
 • profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Knut Hauge
Telefonnummer: (+47) 93 211 972
Ole Jan Rimstad
Telefonnummer: (+47) 99593014

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon