Prosjekteringsleder Arna - Stanghelle

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Vest/Midt er en del av utbyggingsdivisjonen i Bane NOR, og har det overordnede ansvaret for store utbyggingsprosjekter på Vestlandet og i Midt-Norge. Enheten har ansvaret for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen og for detaljplanlegging av nye prosjekter i samme område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens Vegvesen E16/Vossebanen Arna-Stanghelle.

Prosjekt Arna - Stanghelle er et langsiktig oppdrag og vil ha horisont frem til 2030 med mange spennende, faglige og utfordrende arbeidsoppgaver i samarbeide med Statens Vegvesen. Oppstart reguleringsplan ventes høst 2018 og antatt bygging fra høsten 2022 med start på vei.

Vi søker nå en ny kollega for prosjekteringsledelse på Arna– Stanghelle som allerede er, eller som raskt kan bli, en kapasitet for oss innen prosjekteringsledelse og koordinering av jernbanetekniske fag, anleggsteknikk og konstruksjoner, samt RAMS. Riktig kandidat involverer seg aktivt i prosjektet og er en pådriver i arbeidet med å følge opp rådgivere og interne. Mål for prosjektet er sikkerhet, sparte reisetider og kapasitet på vei og bane.

Prosjekteringsleder rapporterer til prosjektsjef.

Arbeidssted vil være Bergen.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og styre prosjektering på vegne av byggherre
 • Gjennomføre og følge opp prosjekteringsmøter med konsulenter
 • Koordinere og involvere for avklaring av flerfaglige grensesnitt mot konsulenter, SVV og internt
 • Utarbeide og følge opp byggherrebeslutningsplaner
 • Utføre analyser av fremdriftsstatus prosjektering og presentere beslutningsinformasjon
 • Ved identifiserte avvik eller forhold som innebærer usikkerhet, utarbeide forslag til kompenserende tiltak
 • Utvikle og optimere løsninger
 • Bistå i beslutningsprosesser
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere teknisk utdanning innenfor bygg- og anlegg, gjerne ingeniør/sivilingeniør innenfor regulering, planlegging, prosjektering bygg og – anleggsteknikk og jernbaneteknikk. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Ønskelig med erfaring fra jernbaneteknikk, prosjektering og bygging av jernbaneanlegg
 • Erfaring fra prosjekteringsledelse og prosjekteringskontrakter
 • Erfaring med BIM og 3D
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
Personlige egenskaper
 • Evne til å koordinere og lede og motivere, nå felles mål
 • Kunne arbeide i team
 • Kunne arbeide utadrettet, være relasjonsbygger og på en god måte kommunisere med ulike faggrupper
 • Nøyaktig og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver
 • Spennende utfordringer og gode muligheter for personlig utvikling, kurs og etterutdanning
 • Et uformelt, engasjert og faglig miljø med trivelige kolleger
 • Langsiktig prosjekt med muligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og betalt overtid
 • Årsbillett for reiser med NSB sine tog

Kontaktpersoner

Kjell Roar Nordvik
Telefonnummer: 982 10 003

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon