Prosjektenhetscontroller - Bergen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens vegvesen, E16/Vossebanen: Arna- Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 70 medarbeidere.

Til nyopprettet stilling søker vi en initiativrik og kommersielt anlagt prosjektenhetscontroller. Du skal sørge for god kostnadsstyring i prosjektenheten gjennom implementering og oppdatering av beste praksis innenfor kostnadsstyring og generell økonomistyring. Videre skal du bidra til å sikre forutsigbarhet og sørge for gode analyser slik at beslutninger blir fattet på riktig og kvalitativt godt faktagrunnlag.

Stillingen vil være ansatt i Økonomistyring i Utbyggingsdivisjonen, men vil i det daglige rapportere til prosjektstyringsleder i Utbygging Vest/Midt. Arbeidssted er for tiden sentralt i Bergen sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre implementering og gjennomføring av effektiv og proaktiv kostnadsstyring i prosjektenheten
 • Bistå og rådgi prosjektstyringsleder og prosjektene innen kostnadsstyring og kommersielle forhold ved kontraktsinngåelse og -oppfølging.
 • Koordinere prosjektenhetens budsjettprosess og konsolidere budsjettene
 • Utarbeide analyser, rapporter og beslutningsunderlag relatert til kostnaden på prosjektenes leveranser til ledelsen i prosjektenheten i månedsrapporteringen og ved behov.
 • Konsolidere, analysere, utfordre og anbefale prosjektenes prognoser for totalkostnad med tilhørende periodisering og kontantstrøm
 • Bistå i vurdering av kostnadskonsekvenser for prosjekt- og større kontraktendringer som er til behandling med etterfølgende implementering av godkjente endringer.
 • Sikre implementering av prosesser for korrekt kontering, regnskapsføring og kontroller av regnskapet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Siviløkonom eller tilsvarende utdanning. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra økonomi-/ kostnadsstyring, fortrinnsvis fra prosjektorganisasjoner (industri, infrastruktur eller annet)
 • God forretnings- og økonomisk forståelse
 • Erfaring med å lese- og analysere regnskap
 • Erfaring med kostnadsstyring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor budsjettering og kostnadsstyring av store prosjekter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig gjennomføringsevne, ved å selv å kunne ta eierskap og gjennomføre relevante prosesser fra start til slutt, med god kvalitet i sluttproduktet og innenfor angitte frister.
 • Du tar initiativ og du er nysgjerrig med et forretningsorientert fokus
 • Du har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og til å planlegge, legge til rette og organisere arbeidet i forhold til fastsatte mål og tidsfrister
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode analytiske og strategiske evner,
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Henning Skeie
Telefonnummer: (47) 993 89 399
Håkon Isdal Selmer
Telefonnummer: (+47) 930 37 384

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon